Làm thế nào TỰ GIỚI THIỆU vật liệu – sản phẩm của bạn trên trang chủ kienviet.net ?
Bạn là nhà cung cấp có sản phẩm mới, muốn tự giới thiệu lên trang chủ Kienviet.net – trang tin Kiến trúc với hàng nghìn lượt xem của KTS mỗi ngày. Hãy xem video
– Hãy vào link này để dùng chính facebook của mình để có thể đăng tin mới https://www.facebook.com/groups/484106361966594/
– Bài của bạn sẽ được hiển thị trên TRANG CHỦ và Diễn đàn https://kienviet.net/vat-lieu-thiet-bi/

[social_board id=”139634″ type=”wall”]