Quảng cáo: quangcao@kienviet.net | Tel: +84(024)668 35231

Tin tuyển dụng

Chương trình tuyển dụng Kiến trúc của Kiến Việt

Chuyên mục Tuyển dụng hướng tới hỗ trợ các văn phòng – công ty: Kiến trúc, Nội thất, Cảnh quan, Xây dựng … giải quyết bài toán nhân sự và tuyển dụng.

Hãy đăng ký thông tin tuyển dụng của Quý vị tại link 

  • Bài tuyển dụng sẽ được đăng trên kienviet.net
  • Bài tuyển dụng sẽ được email tới hàng nghìn KTS có nhu cầu qua CSDL của kienviet.net
- Advertisement - --banner-- -------

Top 10 Houses Awards

TUYỂN DỤNG