Giới thiệu những gương mặt Kiến trúc sư, nhà thiết kế trong ngành, sinh viên kiến trúc, những quan điểm của người làm thiết kế. Một kênh thể hiện tiếng nói kiến trúc