Thông tin về các giải thưởng kiến trúc, giải thưởng nội thất, giải thưởng cảnh quan trong và ngoài nước luôn được cập nhật cho KTS, nhà thiết kế, sinh viên kiến trúc.