Thông tin về Giải thưởng Loa thành – giải thưởng kiến trúc cho đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kiến trúc – Xây dựng.