Thông tin về Giải thưởng Kiến trúc xanh tại Việt Nam và quốc tế, nhằm vinh danh các Kiến trúc sư, Văn phòng, Tổ chức trong lĩnh vực Kiến trúc – Xây dựng đóng góp cho phát triển bền vững