Công trình là chuyên mục hướng tới cung cấp thông tin cập nhật về các dự án, công trình thuộc các mục: Kiến trúc, Nội thất, Quy hoạch, Nghệ thuật.

Các công trình được đăng lên chuyên mục này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi các Biên tập viên có kiến thức chuyên môn ( Thường là các Kiến trúc sư làm mảng báo chí ) theo các tiêu chí cụ thể như sau: chuyên môn, thẩm mỹ, bền vững, có ảnh hưởng.

Trong chuyên mục này bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin về các Văn phòng Kiến trúc, Công ty và tổ chức hành nghề tư vấn có uy tín trong và ngoài nước.

Chuyên mục này là một chuyên mục quan trọng của kienviet.net trong việc khuyến khích , tạo dựng xu hướng kiến trúc tại Việt Nam. Đây cũng là một cam kết của Cổng thông tin điện tử về Kiến trúc lớn nhất Việt Nam theo đuổi trong suốt quá trình phát triển của mình.