Bộ sưu tập nội thất căn hộ, thiết kế nội thất căn hộ của các văn phòng kiến trúc, kiến trúc sư nội thất trong và ngoài nước được Biên tập viên lựa chọn