Tags Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ

Tag: Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ

Dự án Flood Proofing tuyển cán bộ dự án

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ đang triển khai dự án Flood Proofing và nhu cầu tuyển dụng 2 vị trí Nhân viên dự án (Project Officer) và Chuyên gia cao cấp (Senior Project Officer) .
- Advertisement -