Tags Tân trào

Tag: tân trào

Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Tuyên Quang

Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Tuyên Quang diễn ra từ ngày phát động 01/03/2012 đến hết ngày 19/05/2012. Biểu trưng (logo) phải thể hiện được tầm vóc lịch sử của tỉnh Tuyên Quang là "Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến" và Tuyên Quang trong sự nghiệp đổi mới, có tính khái quát, đảm bảo sử dụng lâu dài và khả năng ứng dụng cao.
- Advertisement -