Tags Progettospore

Tag: Progettospore

Thiết kế cầu ba tuyến của Progettospore

Các kiến trúc sư của văn phòng Progettospore đề xuất một cây cầu đi bộ và phương tiện cơ giới nhỏ ba tuyến cho một ngôi là từ thời trung cổ của Civita’ di Bagnoregio tại Viterbo, Italy.
- Advertisement -