Tags Nguyên lý kiến trúc

Tag: Nguyên lý kiến trúc

Đọc & Hiểu Kiến trúc – bạn đồng hành của Kiến...

Kienviet.net được Gs. Ts. Doãn Minh Khôi tặng và gửi gắm tâm huyết về một cuốn sách tập hợp những vấn đề về kiến trúc ngõ hầu giúp những người mới chập chững tiếp cận nghề cho tới những KTS đã lâu năm hành nghề một sự hỗ trợ cần thiết. Tấm lòng của tác giả thể hiện trong lời nói đầu của cuốn sách
- Advertisement -