Tags Mô đô thị

Tag: mô đô thị

Chiến lược quy hoạch “Hai trái tim trong một thành phố”

Nhóm nghiên cứu Grimshaw, kết hợp cùng các đối tác địa phương là Konrath & Wennemar và FSWLA được lựa chọn là người chiến thắng trong một cuộc thi quốc tế nhằm phát triển một chiến lược quy hoạch cho khu vực trung tâm thành phố Mönchengladbach, Đức. Được tổ chức bởi MG 3.0 - một hiệp hội các doanh nghiệp địa phương nhằm thúc đẩy sự phát triển của thành phố.
- Advertisement -