Tags Kiến trúc quy hoạch

Tag: kiến trúc quy hoạch

Sách mới: Mỹ học kiến trúc đương đại

Cuốn sách của PGS-KTS Đặng Thái Hoàng giới thiệu cho ta biết Mỹ học là gì , Mỹ học Kiến trúc là gì và...

Thông báo giải thưởng loa thành 2014 – Chuyên ngành Kiến...

Cuộc thi đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Kiến trúc - Quy hoạch toàn quốc năm 2014 sẽ được tiến hành theo Quy chế Giải thưởng Loa Thành ban Tổ chức Giải thưởng xin gửi thông báo tới Nhà Trường và Văn phòng Khoa Kiến trúc – Quy hoạch về việc xét chọn Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch năm 2014.
- Advertisement -