Tags Kiến trúc cổ điển

Tag: kiến trúc cổ điển

Ý kiến: Kiến trúc Sài Gòn nên thể hiện thời đại...

Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ: trong thời kì thuộc địa, các kiến trúc sư được đào tạo về quy tắc và...
- Advertisement -