Tags Dongdaemun Design Plaza

Tag: Dongdaemun Design Plaza

Zaha Hadid: Dongdaemun Design Plaza

Dongdaemun Design Plaza (viết tắt: DDP) được thiết kế như một trung tâm văn hóa tại giữa quận lịch sử Dongdaemun, Tp Seoul, Hàn quốc- quận này nổi tiếng là nơi có thể shopping và cafe suốt 24h trong ngày.

Bộ ảnh Dongdaemun Design Plaza của KTS Zaha Hadid

Một bạn đọc gửi kienviet.net với ý tưởng thông qua bộ ảnh này để tưởng nhớ nữ KTS tài danh của thế giới. Thông qua bộ ảnh chúng ta có thể thấy được khả năng biến đổi không gian của Công trình kiến trúc, ý thức được trách nhiệm của một công trình không chỉ với công năng, hình khối mà còn là ảnh hưởng tới cộng đồng và xã hội.
- Advertisement -