Tags Bầu chọn

Tag: bầu chọn

Bảo vệ: Spec GoGreen Award 2016: Bầu chọn giải Cộng đồng...

Vừa qua Ban Giám khảo giải Spec Go Green 2016 đã hoàn thành giai đoạn chấm giải 02 Hạng mục cho KTS Trẻ và Sinh viên Kiến trúc. Theo như nội dung đã công bố cơ cấu giải thưởng cho Hạng mục Sinh viên như sau:

Bảo vệ: Spec GoGreen Award 2016: Bầu chọn giải Cộng đồng...

Vừa qua Ban Giám khảo giải Spec Go Green 2016 đã hoàn thành giai đoạn chấm giải 02 Hạng mục cho KTS Trẻ và...

Inax Bathroom Design 2016: Vòng Cộng đồng

Ban tổ chức chính thức phát động vòng chấm Cộng đồng với tiêu chí chấm chọn như sau: A. CHẤM CHỌN Chấm chọn được thực hiện qua...
- Advertisement -