Tags Bái đính

Tag: bái đính

Chùa Bái Đính mới: TO nhưng không TINH ?

Từ ngày xây chùa Bái Đính mới đến nay, lần này nữa (ngày 24-11-2010) là lần thứ tư tôi đến để chiêm ngưỡng và xem lại cảm nhận của mình có gì đổi thay sau những tháng năm từng bước hoàn thiện ngôi chùa lớn nhất đất Việt này.
- Advertisement -