Tags Automaton

Tag: automaton

Bàn Automaton: Những ngăn chứa bí mật

Một thiết kế bàn phong cách Art Deco của Craig Thibodeau với cơ chế vận hành tự động cùng với những ngăn chứa đồ bí mật và những chi tiết ẩn dấu được lấy cảm hứng từ 1 tác phẩm của David Roentgen từ thế kỷ 18. Từ nay, nếu có cái bàn này, bạn sẽ giấu đồ quí giá của mình được rồi.
- Advertisement -