Danh bạ

Hội viên Hội KTSVN

Theo quyết định của thường vụ Hội KTSVN về việc số hóa danh bạ Hội viên & đem tới một tiện ích mới cho Hội viên, Kienviet.net đã được giao nhiệm vụ thực hiện Danh bạ điện tử Hội viên Hội KTSVN.

Danh bạ Hội viên này cho phép có thể tra cứu được thông tin cá nhân, đối với các Hội viên ngoài những thông tin cơ bản (họ tên, địa chỉ công tác, số điện thoại..) giờ có thể giới thiệu về bản thân cũng như các tác phẩm của mình. Danh bạ hiện đang trong giai đoạn dùng thử, nay kính báo các Hội viên sử dụng để kiểm tra thông tin cùng với kienviet.net. Mọi thông tin sai sót hay cần cập nhật xin vui lòng gửi về: [email protected].

Để tìm hiểu thông tin về thủ tục đăng ký trở thành Hội viên Hội KTSVN xin vui lòng xem link này.

Số liệu: Danh bạ Hội viên Hội KTSVN hiện có dữ liệu về 64 Hội cơ sở và 28 Chi hội trực thuộc với trên 4200 hội viên.

TÌM KIẾM TRONG DANH BẠ HỘI VIÊN