Nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất cho công trình “Khu chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake”, Tập đoàn Sao Mai tổ chức cuộc thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình “Khu Chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake”.

Với mục đích khai thác các ý tưởng sáng tạo của các cá nhân, tổ chức thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp, Tập đoàn Sao Mai mong muốn lựa chọn được phương án thiết kế kiến trúc có chất lượng tốt nhất; có thẩm mỹ mang tính quốc tế cao; phù hợp với quy mô, tính chất, chức năng công trình; có tính khả thi cao; đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng công trình và các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định, làm cơ sở triển khai thiết kế chi tiết và xây dựng công trình.

Căn cứ Luật Kiến trúc số: 40/2019/QH14;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/ 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;
Tập đoàn Sao Mai thông báo mời thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình “Khu Chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake” cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Khu Chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake

2. Địa điểm xây dựng: Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Tên cuộc thi: Thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình Khu Chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake”

4. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Tập đoàn Sao Mai.

5. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

6. Yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia dự thi:

6.1. Đối tượng tham gia dự thi: Đối tượng dự thi là một cá nhân, tổ chức, hoặc liên danh tổ chức, cá nhân trên toàn quốc và quốc tế có điều kiện năng lực theo quy định, phù hợp với nội dung và yêu cầu của cuộc thi, có đủ kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế.

6.2. Điều kiện của đối tượng tham gia dự thi.

6.2.1. Các đối tượng tham gia dự thi phải hội đủ các điều kiện sau:

Đối với đối tượng tham gia dự thi là tổ chức: phải có chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức và giấy phép kinh doanh phù hợp với cuộc thi; có kinh nghiệm trong việc thiết kế các dự án tương tự; chủ trì thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề đáp ứng yêu cầu.

Đối với các đối tượng tham gia dự thi là cá nhân: phải có chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên môn đáp ứng yêu cầu; có kinh nghiệm trong việc thiết kế các dự án tương tự.

6.2.2. Những đối tượng không được tham gia thi tuyển:

Đối với đối tượng tham gia dự thi là tổ chức: không có chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức và giấy phép kinh doanh phù hợp với cuộc thi; chưa có kinh nghiệm trong việc thiết kế các dự án tương tự; chủ trì thiết kế không có chứng chỉ hành nghề đáp ứng yêu cầu.

Đối với các đối tượng tham gia dự thi là cá nhân: không có chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên môn đáp ứng yêu cầu; không có kinh nghiệm trong việc thiết kế các dự án tương tự; là thành viên của Hội đồng, Ban Tổ chức, Tổ kỹ thuật, thư ký, các cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ tổ chức thi tuyển.

6.2.3. Quy định về trường hợp Liên danh: Các đơn vị dự thi có thể liên danh với các tổ chức, cá nhân khác có đủ điều kiện đề ra tại Điểm 6.2.1 khoản này.

Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh; Biên bản liên danh phải quy định một đơn vị đứng đầu liên danh và phải được gửi tới Ban tổ chức; Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm.

Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả công việc. Một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia chỉ được cộng tác với một đơn vị dự thi. Trong trường hợp này, đơn vị dự thi không cần gửi biên bản thỏa thuận cho Ban tổ chức thi tuyển mà chỉ cần nêu rõ tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia trong bản danh sách các thành viên tham gia dự thi.

6.2.4. Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả phải trình bày, báo cáo, nội dung phương án dự thi của đơn vị trước Hội đồng 

7. Lịch trình tổ chức thi tuyển

IGiai đoạn thông báo mời thi tuyển – Bắt đầu cuộc thi17 tháng 11 2022 đến 30 tháng 11 2022
1Thông báo mời dự thi17 tháng 11 2022 đến 30 tháng 11 2022
2Nhận đơn đăng ký dự thi9h00 17 tháng 11 2022 đến 16:00 ngày 30 tháng 11 năm 2022
3Giải đáp và trả lời thắc mắc23 tháng 11 2022 đến 5 tháng 12 2022
4Hướng dẫn thực địa23 tháng 11 2022 và 24 tháng 11 2022
IINộp tác phẩm dự thiTrước 16h00 10 tháng 1 2023
IIIGiai đoạn chấm thi11 tháng 1 2023 đến 15 tháng 2 2023
Hội đồng xem xét lựa chọn các tác phẩm dự thi vào vòng phỏng vấn11 tháng 1 2023 đến 13 tháng 1 2023
Các đơn vị dự thi được chọn thuyết trình về tác phẩm trước hội đồng đánh giá13 tháng 1 2023 và 14 tháng 1 2023
Hội đồng bỏ phiếu xếp hạng tác phẩm dự thi được chọn15 tháng 1 2023
IVHội đồng công bố kết quả cuộc thi và trao giải – Kết thúc cuộc thi16h00 16 tháng 1 2023

8. Hình thức đăng ký và phát hành hồ sơ mời thi tuyển:

Hồ sơ đăng ký thi tuyển được tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở chính của Tập đoàn Sao Mai tại:

Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tài liệu cuộc thi được cung cấp miễn phí cho các tổ chức, liên danh tổ chức, cá nhân quan tâm dự thi, tài liệu được đính kèm thông báo, file cứng được cung cấp tại trụ sở chính của Tập đoàn Sao Mai.

Khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển, các tổ chức, liên danh tổ chức, cá nhân nộp phiếu đăng ký dự thi theo mẫu kèm theo, giấy giới thiệu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị nếu là đại diện của tổ chức; Đối với cá nhân phải có CMND hoặc căn cước công dân và chứng chỉ hành nghề Kiến trúc quy hoạch phù hợp với yêu cầu của Ban tổ chức.

Những tổ chức cá nhân ở ngoài tỉnh có thể đăng ký dự thi và nhận hồ sơ qua email, bưu điện. Phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ năng lực được gửi đến Đơn vị tổ chức thi tuyển thông qua bưu điện, Email.

Địa chỉ email: thikientruc@saomaigroup.com

9. Giải thưởng và hỗ trợ kinh phí:

01 Giải nhất trị giá: 600.000.000 đồng

01 Giải nhì trị giá: 300.000.000 đồng

01 Giải ba trị giá: 100.000.000 đồng

05 Giải khuyến khích trị giá: 30.000.000 đồng

Hỗ trợ kinh phí cho mỗi phương án tham gia dự thi hợp lệ 2.000.000 đồng.

Đơn vị tư vấn, cá nhân có phương án được xét chọn giải Nhất được ưu tiên lựa chọn thương thảo ký hợp đồng và thực hiện triển khai các bước tiếp theo của dự án, được đảm bảo quyền tác giả theo quy định.

10. Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức thi tuyển:Tập đoàn Sao Mai.

Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số điện thoại: Mr Hiền – 0946 554 150 hoặc Mr Khoa – 0943 868 050

Email: thikientruc@saomaigroup.com

Website: www.saomainews.vn

Tham khảo thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

XEM THÊM: 

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
145 head
AR Award dành cho các kiến trúc nổi bật 2007

AR Awards là giải thưởng lớn nhất và danh giá nhất dành cho các kiến trúc sư trẻ trên toàn Read more

157 head
AR Award 2006: Cầu bộ hành

Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm đoạt giải thưởng này năm 2006. Đầu tiên là công Read more

161 head
AR Award 2006: Trung tâm trị liệu tâm thần trẻ em

Trong số nhiều công trình dự thi đến từ Nhật bản, trung tâm trị liệu dành cho trẻ rối loạn Read more

168 head
AR Award 2006: Ngôi trường xây thủ công

Một vấn đề thường diễn ra là khát vọng vươn tới hiện đại tại các nước đang phát triển lại Read more

190 head
Phỏng vấn Jean Nouvel

Sinh năm 1950, tại Fumel (lot-etgaronne) miền nam nước Pháp, ông học tại trường Ecole Nationale Supérieure des beaux arts Read more

do hoa da phuong tien head
Đồ họa đa phương tiện

Công nghệ hình ảnh đang tiến theo xu hướng: từ hình ảnh 2D trên film, giấy ảnh, màn ảnh... tiến Read more