Công ty CP Đầu tư xây dựng HDMON Hải Phòng (chủ đầu tư) cùng Viện Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam (đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển) tổ chức cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Hai Phong Landmark tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Mục tiêu của cuộc thi là mang lại các phương án kiến trúc ấn tượng, mới lạ thân thiện với môi trường, phù hợp xu thế phát triển bền vững theo tiêu chí “Kiến trúc xanh”.

1. Tên dự án: HAI PHONG LANDMARK

2. Địa điểm XD: Số 4 Trần Phú, phường Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

3. Tên cuộc thi: thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình HAI PHONG LANDMARK

4. Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư xây dựng HDMON Hải Phòng

5. Cơ quan tư vấn tổ chức thi tuyển: Viện Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư VN

6. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển hạn chế.

7. Đối tượng tham dự thi tuyển và điều kiện của đối tượng tham gia thi tuyển:

 • Đối tượng tham gia dự thi:

Đối tượng dự thi là một tổ chức hoặc liên danh nhiều tổ chức trên toàn quốc và quốc tế có điều kiện năng lực theo quy định, phù hợp với nội dung và yêu cầu của cuộc thi, có đủ kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế công trình nhà cao tầng.

 • Điều kiện của đối tượng tham gia dự thi:

– Các đối tượng tham gia dự thi phải hội tụ đủ các điều kiện sau:

Là đơn vị tư vấn có năng lực hành nghề thiết kế công trình nhà cao tầng, tổ hợp trung tâm thương mại, nhà ở, khách sạn. Kiến trúc sư chủ trì kiến trúc phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô và cấp công trình được nước sở tại cấp; là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm; nhóm chủ trì đồ án dự thi đảm bảo là kiến trúc sư, kỹ sư kết cầu công trình dân dụng.

– Những đối tượng không được tham gia thi tuyển: Cá nhân hay nhóm thiết kế không có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu; tổ chức không có đăng ký kinh doanh phù hợp theo quy định; thành viên Hội đồng thi tuyển, Ban Tổ chức, Tổ kỹ thuật, thư ký, các cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển.

– Quy định về trường hợp Liên danh: Các đơn vị dự thi có thể Liên danh với các Tổ chức tư vấn khác có đủ điều kiện đề ra tại Điểm a khoản này. Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một Liên danh; Biên bản Liên danh phải quy định một đơn vị chịu trách nhiệm chính và phải được gửi tới Ban tổ chức; Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong Liên danh do các bên tự thỏa thuận, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm. Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả công việc. Một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia chỉ được cộng tác với một đơn vị dự thi. Trong trường hợp này đơn vị dự thi không cần gửi biên bản thỏa thuận cho Ban tổ chức thi tuyển mà chỉ cần nêu rõ tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia trong bản danh sách các thành viên tham gia dự thi.

– Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả phải trình bày, báo cáo, nội dung phương án dự thi của đơn vị mình trước Hội đồng (do tình hình diễn biến dịch bệnh covid19 rất phức tạp nên việc báo cáo phương án dự thi với Hội đồng sẽ được áp dụng phù hợp với thời điểm Hội đồng làm việc).

8. Hội đồng thi tuyển

 • Hội đồng thi tuyển (sau đây gọi là Hội đồng) là Hội đồng giúp Chủ đầu tư đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, giúp chủ đầu tư chọn ra phương án kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường để thiết kế xây dựng công trình.
 • Thành phần Hội đồng có số lượng 11 người, bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng, 10 thành viên Hội đồng là đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước, đại diện Hội KTS TP.Hải Phòng và các chuyên gia kiến trúc và xây dựng có kính nghiệm và đảm bảo 2/3 thành viên là kiến trúc sư, chủ tịch Hội đồng phải là chuyên gia về kiến trúc có kinh nghiệm. Chủ tịch Hội đồng do chủ đầu tư mời theo quy định. Thành phần Hội đồng do Chủ đầu tư mời và ra Quyết định thành lập. Thư ký Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng và Ban tổ chức thống nhất chỉ định.
 • Hoạt động của Hội đồng:

– Hội đồng hoạt động độc lập dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng. Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng thông qua và ban hành sau khi đã có ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng.

– Hội đồng đánh giá và xếp hạng các phương án dự thi. Đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả thi tuyển.

– Hội đồng báo cáo kết quả thi tuyển với người quyết định đầu tư.

9. Thời gian tổ chức tuyển chọn:

Thời gian thông báo mới thi tuyển và đăng ký dự thi, thực hiện phương án dự thi và kế hoạch làm việc của Hội đồng và lịch công bố kết quả thi tuyển, cụ thể:

– Tháng 12/2021: Mời thi tuyển, gửi thư mời tư vấn tham gia thi, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi;

– Ngày 20/01/2022: Xét chọn hồ sơ năng lực, duyệt danh sách tổ chức cá nhân đủ điều kiện dự thi, phát hành thông báo kết quả vòng sơ tuyển;

– Ngày 10/02/2022: Phát hành tài liệu thi tuyển, quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế;

– Từ ngày 10/02/2022 đến 21/03/2021: Các đơn vị dự thi làm phương án thiết kế;

– Ngày 21/03/2022: Nộp bài dự thi (thời hạn: trước 16h00 cùng ngày tại Viện Kiến trúc – Hội KTSVN, địa chỉ: Số 40 tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội);

– Ngày 25/03/2022: Tổ chức báo cáo phương án dự thi

– Ngày 26/03/2022 đến 31/03/2022  Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác chấm thi; Ban tổ chức cuộc thi hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt kết quả thi tuyển và công bố kết quả thi tuyển.

10. Thủ tục đăng ký:

 1. Đăng ký dự thi:

Tổ chức và liên danh tổ chức đăng ký dự thi phải nộp về Ban tổ chức những giấy tờ sau:

– Bản đăng ký dự thi (theo mẫu);

– Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức/Bản sao Chứng chỉ hành nghề của chủ trì kiến trúc và các chủ trì bộ môn trong nhóm thiết kế được quốc gia sở tại cấp;

– Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của đơn vị/ liện danh đơn vị (nêu rõ các cuộc thi đã tham gia và giải thưởng đạt được nếu có).

– Văn bản thỏa thuận liên danh (nếu là liên danh).

(do diến biến dịch bệnh Covid 19 phức tạp nên việc gửi hồ sơ đăng ký dự thi có thế gửi thông qua đường Bưu điện, hoặc bằng Email, fax).

 • Lệ phí dự thi tuyển:

– Các đơn vị đăng ký dự thi không phải trả một khoản lệ phí nào.

Chi phí chuẩn bị hồ sơ dự thi do đơn vị dự thi tự chi trả, Ban tổ chức không phải trả bất kỳ chi phí nào cho sự tham gia của đơn vị dự thi.

11. Tài liệu cung cấp cho đơn vị đăng ký dự thi:

 1. Các văn bản: Bằng tiếng Việt.

– Các văn bản pháp lý liên quan;

– Quy chế thi tuyển và Nhiệm vụ thiết kế;

– Mẫu đơn đăng ký dự thi;

 • Tài liệu dự án:

– Bản vẽ sơ đồ hiện trạng;

– Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án;

– File các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

12. Giải thưởng & quyền lợi của đơn vị tham gia dự thi:

 1. Giải thưởng:
  1. Giải Nhất (01 giải): 80.000.000đ
  1. Giải Nhì (01 giải): 60.000.000đ
  1. Giải Ba (01 giải): 40.000.000đ

Giá trị giải thưởng trên đã bao gồm các loại thuế phí theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 • Quyền lợi của đơn vị tham gia dự thi:

Tổ chức và Liên danh tổ chức có phương án dự thi đoạt giải cao nhất (được chọn) sẽ được ưu tiên thương thảo ký hợp đồng thực hiện các bước thiết kế tiếp theo của dự án theo quy định tại Khoản 6, Điều 17 Luật Kiến trúc và Khoản 2, Khoản 3 Điều 22 Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020, trong trường hợp không thương thảo được vì lý do bất khả kháng Chủ đầu tư có quyền mời đơn vị khác thực hiện, quyền tác giả sẽ được Chủ đầu tư đảm bảo theo quy định.

13. Giao nộp sản phẩm dự thi:

Viện Kiến trúc – Hội KTSVN, Số 40 Tăng Bạt Hổ, P.Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội; KTS Lê Văn Thiêm, Mobile: 0904313386 ; Email: [email protected]

– Đơn vị dự thi cần quan tâm đến việc bảo quản an toàn sản phẩm và tôn trọng các quy định về hồ sơ khi chuyển sản phẩm đến Ban tổ chức.

14. Công bố kết quả thi tuyển:

Ban tổ chức sẽ gửi thông báo kết quả thi tuyển tới đơn vị dự thi thông qua các phương tiện: Điện thoại, email, công văn (để đảm bảo thời gian và tính chất công việc).

Kết quả thi tuyển sẽ được đăng tải trên phương tiện thông tin như: Báo Hải phòng, trang thông tin www.Kienviet.net, trang thông tin của www.vienkientruc.vn.

15. Trách nhiệm của tổ chức và liên danh tổ chức dự thi:

Tổ chức và liên danh tổ chức khi tham gia dự thi đều phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và Quốc Tế.

Tổ chức và liên danh có phương án dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và Quốc tế về hanh vi sao chép ý tưởng sáng tác của tác giả khác (nếu có). Chủ đầu tư và Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tranh chấp bản quyền tác giả.

16. Bản quyền và quyền sở hữu:

Các phương án kiến trúc tham gia thi tuyển được đảm bảo quyền tác giả theo pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Quyền sở hữu các sản phẩm dự thi của cuộc thi thuộc về chủ đầu tư. Các hồ sơ dự thi sẽ không trả lại cho các đơn vị dự thi. 

XEM THÊM

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
anh poster 5.7
Tuyển sinh khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích

Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Viện Bảo tồn di tích tổ chức khóa đào Read more

redo Copy
Tọa đàm: “Định lượng tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam”

Hội Kiến trúc sư Việt Nam triển khai, đánh giá, trao giải thưởng cho các công trình Kiến trúc xanh Read more

vatlieu Copy
Nhà “Origami” – vật liệu xây dựng kì diệu của tương lai

Vật liệu xây dựng mới của tương lai có "năng lực" biến đổi tùy theo theo nhu cầu sử dụng.

thamkhao14
TIN BUỒN

Ông Trần Hùng, Phó Giáo Sư, Kiến trúc sư, Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Quy hoạch Đô thị, Đại học Read more

10592831 553262698135285 722021781096474498 n Copy1
Bình Định: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiến trúc

Trong hai ngày 4 – 5/8 vừa qua, Viện kiến trúc phối hợp cùng Hội Kiến trúc sư Bình Định Read more

999751 10152601895520558 1105991677 n
PGS.TS Phạm Thuý Loan: Hãy sống có mục đích, hết mình và tĩnh tâm !

Trong trái tim mỗi người luôn có những phần đặc biệt dành cho người phụ nữ của cuộc đời mình. Read more