Hội KTS Việt Nam vừa thông báo tạm dừng thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã được dự kiến tổ chức ngày 10 và 11/12/2021.

Ngày 16/11/2021, Hội KTS Việt Nam có văn bản số 02/SH-KTSVN về việc Thông báo số 1 Thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, dự kiến tổ chức vào ngày 10 và 11/12/2021.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, với số lượng người bị nhiễm F0 gia tăng hàng ngày cao và tình hình đi lại khó khăn ở Hà Nội cũng như các địa phương, nhằm bảo đảm an toàn sức khoẻ cho những người tham dự, Hội KTS Việt Nam thông báo tạm dừng thi sát hạch ngày 10 và 11/12/2021 tới một thời điểm thích hợp.

Phí dự thi đã chuyển khoản sẽ được bảo lưu cho lần tổ chức tới, hoặc hoàn trả cho những thí sinh có yêu cầu.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Phát triển Hành nghề Kiến trúc (Hội KTS Việt Nam):    

ĐT: 024 6686 4818                             Email: [email protected]

Zalo: TS. KTS Phạm Khánh Toàn – DĐ: 091 353 2561

XEM THÊM

Bình luận từ Facebook