Cuộc thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng do Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng tổ chức, đã tiếp nhận 20 phương án bảo đảm quy chế thi tuyển.

Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu được triển khai từ tháng 5/2021. Đến ngày 01/6/2021 có tổng cộng 31 đơn vị đăng ký tham gia (trong đó có 01 đơn vị tư vấn nước ngoài và 30 đơn vị trong nước).  Hội đồng đã tổ chức sơ tuyển vào ngày 02/6/2021 và đồng ý mời 27 đơn vị tham dự.

Các đơn vị thực hiện bài thi từ ngày 5/6/2021 đến ngày 14/7/2021. Đến thời điểm 15/7/2021, thời gian tiếp nhận sản phẩm theo kế hoạch được duyệt, Trung tâm đã nhận 20 bài dự thi của 19 đơn vị nộp (có 08 đơn vị xin rút không tiếp tục tham gia do không kịp tiến độ hoàn thành bài dự thi).

Nội dung cuộc thi là thiết kế đồ án với yêu cầu nghiên cứu quy hoạch khu đất tại số 270 Trần Phú, thuộc phường Phước Ninh, quận Hải Châu. Tổng diện tích phạm vi khu đất nghiên cứu là 8.010 m2 gồm: phạm vi khu vực hiện hữu Trung tâm Hành chính (TTHC) quận Hải Châu diện tích khoảng 4.925 m2; phạm vi khu vực đảo giao thông hiện hữu dự kiến thu hồi làm công viên cây xanh và mở rộng diện tích xây dựng TTHC quận với diện tích khoảng 2.396 m2; phạm vi khu vực nhà dân hiện hữu, dự kiến thu hồi mở rộng diện tích xây dựng TTHC quận với diện tích khoảng 691 m2.

Dưới đây là các sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu do Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng giới thiệu:

1. Phương án XR 68 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

2. Phương án TL 27 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

3. Phương án TA 05 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

4. Phương án UV 21 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

5. Phương án PN 21 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

6. Phương án VA 19 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

7. Phương án ID 44 (Tải tài liệu chi tiết tại đây) 

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng


8. Phương án KG 01 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

9. Phương án SD 33 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

10. Phương án CC21 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

11. Phương án VM 01 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng


12. Phương án CK11 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

13. Phương án HC15 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

14. Phương án HT 07 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

15. Phương án BT 63 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

16. Phương án DN 01 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

17. Phương án HH 86 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

18. Phương án TY 01 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

19. Phương án DT01 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

20. Phương án AH21 (Tải tài liệu chi tiết tại đây)

Giới thiệu sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận Hải Châu, Đà Nẵng

Theo Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng

XEM THÊM

Bình luận từ Facebook