Sau 3 tháng đánh giá kỹ lưỡng chất lượng các sản phẩm tham gia dự thi, mới đây Bộ Xây dựng đã công bố kết quả Cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc của các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, với mục tiêu: Đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và công năng sử dụng; làm cơ sở hoàn thiện Đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại khu vực Tây Hồ Tây.

Kết quả cuộc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây
Khu đất thực hiện dự án Khu trụ sở làm việc các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây

Kết quả cụ thể của cuộc thi như sau:

– Hạng A: Mã hiệu dự thi GG 21, Liên danh Nikken Sekkei Ltd và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC).

– Hạng B: Mã hiệu dự thi SH 99, Liên danh Tư vấn thiết kế SDHH (StudioMilou Singapore Pte.Ltd – DP Architects Pte.Ltd – Viên Quy hoạch xây dựng Hà Nội – Công ty CP Thiết kế Xây dựng Hà Nội.

– Hạng C: Mã hiệu dự thi HH 26, Liên danh GMP-IL (gmp international GmbH-Inros Lackner SE).

– Khuyến khích 1: Mã hiệu dự thi ND 88, Liên danh VietArchitects (Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng số 36 – Công ty CP Quy hoạch Hà Nội – Công ty CP Liên minh Tư vấn thiết kế VietArchitects ).

– Khuyến khích 2: Mã hiệu dự thi HH ED 03, Liên danh KUNWON-UAI-ICU (Kunwon Architects Planners Engineers – Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị – Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng ICU).

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành – Bộ Xây dựng (Cơ quan thường trực của Ban tổ chức cuộc thi) sẽ bàn giao hồ sơ Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây đã được lựa chọn cho Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) để thực hiện lập, hoàn thiện đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ , cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và triển khai, thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định.

XEM THÊM:

Bình luận từ Facebook