Sở Xây dựng Yên Bái vừa thông báo mời các cá nhân, tổ chức tham gia thi tuyển phương án quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Trung tâm hành chính thành phố Yên Bái.

1. Tên dự án: Trung tâm hành chính thành phố Yên Bái.

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

3. Hình thức thi tuyển rộng rãi. Đối tượng là các cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trong nước có năng lực chuyên môn phù hợp.

4. Thời gian thực hiện dự kiến:

Mười (10) ngày đăng tải thông tin mời dự thi, tính từ ngày 04/8/2021;

Năm (5) ngày đăng ký dự thi, tính từ ngày 14/8/2021;

Năm (5) ngày xét tuyển hồ sơ vòng một, tính từ ngày 19/8/2021;

Một ngày thông báo chính thức các đơn vị tư vấn dự thi vòng 2;

Ba mươi ngày (30) là thời gian các đơn vị tư vấn thực hiện, tính từ ngày 25/8/2021 đến ngày 25/9/2021.

5. Thời gian nộp hồ sơ dự thi vòng hai trước 16h30 ngày 27/9/2021 tại Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (số 1, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

6.  Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí (gồm: Kế hoạch thi tuyển; nhiệm vụ thiết kế; thông tin quy hoạch; sơ đồ vị trí ..) tại địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (số 1, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) hoặc cung cấp file số qua địa chỉ Email.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước) và đảm bảo công tác phòng chống dịch covid – 19 theo quy định của các địa phương khi đến liên hệ và nhận hồ sơ mời thi tuyển.

Thông tin liên hệ:

Đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc và Hạ tầng kỹ thuật.

Số điện thoại di động 0949.809.088, cố định 02163.854.376.

XEM THÊM:

Bình luận từ Facebook