Tiếp thu ý kiến từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, rà soát phương án phòng, chống lũ các tuyến sông có đê; củng cố hệ thống đê điều; hoàn chỉnh hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản 7996/VP-ĐT về việc Bộ NN&PTNT có ý kiến về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Trên cơ sở ý kiến của Bộ NN&PTNT về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tại Văn bản số 4409/BNN-PCTT ngày 14/7/2021, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn chỉ đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng, Sở NN&PTNT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ NN&PTNT tại văn bản nêu trên, hoàn chỉnh hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Bên cạnh đó, tham mưu, báo cáo UBND TP, dự thảo văn bản của UBND TP Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng theo đúng quy trình, quy định, tuân thủ đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Văn bản số 180-TB/TU ngày 22/3/2021.

Hà Nội: Rà soát, hoàn chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Bản vẽ minh họa quy hoạch hai bên sông Hồng

Đối với các nội dung rà soát phương án phòng, chống lũ các tuyến sông có đê, phương án củng cố hệ thống đê điều trên địa bàn TP: Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng và các đơn vị có liên quan thực hiện, báo cáo UBND TP theo quy định.Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn trương triển khai công tác lập Quy hoạch TP theo Luật Quy hoạch ngày 21/11/2017 đã được UBND TP chỉ đạo tại Văn bản số 5737/VP-ĐT ngày 10/6/2021, trong đó có tích hợp phương án phòng, chống lũ và đê điều; báo cáo UBND TP theo quy định.

Theo Kinh tế đô thị

XRM THÊM:

Bình luận từ Facebook