Chuyên mục “Kiến trúc kinh điển” giới thiệu một số công trình vĩ đại trong lịch sử đã có những ảnh hưởng nhất định và góp phần định hình kiến ​​trúc ngày nay.

Danh mục chuyên đề:

1. Kiến trúc kinh điển: Nhà thờ St. John’s Abbey | Marcel Breuer

2. Kiến trúc kinh điển: Nhà 14 và 15 Weissenhof-Siedlung | KTS Le Corbusier và Pierre Jeanneret

3. Kiến trúc kinh điển: Bảo tàng Guggenheim Bilbao | Gehry Partners

4. Kiến trúc kinh điển: Nhà Farnsworth | Mies van der Rohe

5. Kiến trúc kinh điển: Ngôi nhà Gropius | Walter Gropius

6. Kiến trúc kinh điển: Nhà Norton | Frank Gehry

7. Kiến trúc kinh điển: Wall House 2 | John Hejduk

8. Kiến trúc kinh điển: Nhà hàng Los Manantiales | Felix Candela

9. Kiến trúc kinh điển: Chung cư Walden 7 | Ricardo Bofill

10. Kiến trúc kinh điển: Khách sạn Ariston | Marcel Breuer

11. Kiến trúc kinh điển: Trường St. Coletta | Michael Graves

12. Kiến trúc kinh điển: Bảo tàng Solomon R. Guggenheim | Frank Lloyd Wright

13. Kiến trúc kinh điển: Trạm cứu hỏa Vitra | Zaha Hadid

14. Kiến trúc kinh điển: Trường nghệ thuật Bauhaus | Walter Gropius

Bình luận từ Facebook