Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái.

Cụ thể:

1. Tên dự án: Trụ sở Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái.

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

3. Đối tượng thi tuyển: Các cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trong nước có năng lực chuyên môn phù hợp.

4. Thời gian thực hiện:

Mười ngày đăng tải thông tin mời dự thi, tính từ ngày 10/5/2021.

Năm ngày đăng ký dự thi, tính từ ngày 20/5/2021.

Năm ngày xét tuyển hồ sơ vòng một, tính từ ngày 25/5/2021.

5. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí (gồm: Kế hoạch thi tuyển; Quy chế thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; thông tin quy hoạch; sơ đồ vị trí) tại địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

6. Nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

7. Liên hệ: Đồng chí Nguyễn Trọng Tiến – Phó Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

Số điện thoại di động 0914.868.799, điện thoại cố định: 02163.854.376.

Theo Báo Yên Bái

XEM THÊM: