Ngày 8/4/2021, Hội KTS Việt Nam tổ chức hoạt động đầu tiên của chương trình đào tạo Phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) cho các KTS hành nghề với Hội thảo “Quy tắc ứng xử nghề nghiệp – Một bước tiến bộ trong hành nghề của giới Kiến trúc sư Việt Nam”.

Trước đó, ngày 12/1/2021, Hội KTS Việt Nam đã ban hành “Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề”. Bộ quy tắc gồm 21 quy tắc, có hiệu lực ngay từ ngày ban hành.

Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS hành nghề là cơ sở để xây dựng các giá trị chuẩn mực và văn hoá hành nghề kiến trúc; thực hiện việc xem xét xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc.

Hội thảo “Quy tắc ứng xử nghề nghiệp – Một bước tiến bộ trong hành nghề của giới Kiến trúc sư Việt Nam” tập trung giới thiệu, trao đổi, làm rõ những nội dung của bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp, đồng thời, giới thiệu tổng quan về việc triển khai Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ – CP liên quan đến các nội dung hành nghề kiến trúc, chứng chỉ hành nghề kiến trúc và phát triển nghề nghiệp liên tục.

Các diễn giả tại Hội thảo:

  • KTS Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam khóa VII, VIII, IX
  • KTS Trần Bình Trọng –  Hội đồng KTS hành nghề, Hội KTS Việt Nam

Các diễn giả đã giới thiệu chi tiết và giải đáp thắc mắc của các KTS liên quan đến chương trình CPD và quy định về sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề.

KTS Nguyễn Tấn Vạn phổ biến việc triển khai Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ – CP của Hội KTS Việt Nam về Hành nghề kiến trúc, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc và Phát triển Nghề nghiệp liên tục (CPD)
KTS Trần Bình Trọng làm rõ về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS hành nghề

Phát biểu tại Hội thảo, TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam cho biết: Theo Luật Kiến trúc mới ban hành và Nghị định 85 của Chính phủ hướng dẫn luật, Hội thảo“Quy tắc ứng xử nghề nghiệp – Một bước tiến bộ trong hành nghề của giới Kiến trúc sư Việt Nam” nằm trong chương trình đào tạo CPD cho KTS hành nghề, tạo điều kiện nền tảng trong việc gia hạn hành nghề. Đồng thời, Quy tắc ứng xử nghề nghiệp trở thành nội dung mới theo luật định cũng là cơ hội để các KTS cùng nhìn nhận lại quá trình hành nghề, hướng đến cạnh tranh lành mạnh trong môi trường tư vấn, xây dựng Việt Nam”.

TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

KTS là lực lượng rất quan trọng trong công tác đấu tranh cho môi trưởng hành nghề văn minh, sáng tạo” – TS.KTS Phan Đăng Sơn nhấn mạnh.

KTS Đặng Kim Khôi – Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam thông tin thêm: Để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo CPD, Hội KTS sẽ thành lập Ban Phát triển đào tạo gồm nhiều KTS ở các lĩnh vực khác nhau nhằm nghiên cứu, công bố chương trình đào tạo hàng năm; liên kết với các Hội KTS địa phương để công tác CPD được nhân lên sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.  

Hội KTS Việt Nam trao Chứng nhận tham gia hoạt động CPD cho các KTS

Trước mắt, sau Hội thảo “Quy tắc ứng xử nghề nghiệp – Một bước tiến bộ trong hành nghề của giới Kiến trúc sư Việt Nam”, Hội KTS sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình khác nhau trên cả 3 miền, thực hiện các chương trình đào tạo, nghiên cứu; tổ chức tập huấn phục vụ cho thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề KTS.

XEM THÊM

Bình luận từ Facebook