Cuốn sách “Đáp án 280 câu hỏi và hướng dẫn phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc” sẽ là “cẩm nang” cho mỗi KTS để tham gia sát hạch đạt kết quả tốt nhất.

Thực hiện quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ/CP về Quy định chi tiết một số điều tại Luật Kiến trúc của Chính phủ; Hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 6133 BXD ngày 22/2/2020, Hội KTS Việt Nam đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập để nghiên cứu, soạn thảo các nội dung trong cuốn sách. Hội đã tập hợp nhiều chuyên gia có kinh nghiệm và thành tựu trong thiết kế kiến trúc, đào tạo, nghiên cứu và quản lý; tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới và trong khu vực; tổ chức thảo luận, nghiên cứu nghiêm túc từng câu, từng điều để ban hành tài liệu phục vụ việc cấp chứng chỉ hành nghề KTS.

Với 280 câu hỏi trong 4 lĩnh vực: Kinh nghiệm nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên môn, quy tắc ứng xử nghề nghiệp vào cuộc sống, Ban soạn thảo hướng đến phương pháp tư duy, phân tích để chọn đáp án đúng, phù hợp với cách làm việc của nghề kiến trúc, hạn chế cách học thuộc lòng và những tiêu cực trong quá trình tổ chức sát hạch, nhằm mang lại cho KTS sự tự tin, tự trọng, tự chủ trong nghiên cứu sáng tác, từ đó thêm yêu nghề kiến trúc.

Mọi thông tin liên hệ:

Văn phòng Hội KTS Việt Nam

40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội

ĐT: 024.38253648

Email: [email protected]

Hotline: 0916.075.189 – 0979.034.492 – 0912.880.800

XEM THÊM

Bình luận từ Facebook