17 sơ đồ từ cuốn sách “Sistemas Constructivos Básicos” (Hệ thống xây dựng cơ bản) hiển thị các mẫu tương ứng các hệ thống tòa nhà cơ bản, nhằm mục đích trở thành công cụ giúp các KTS đưa bản sơ đồ của họ thành các công trình kiến trúc hữu hình, cũng như giúp sinh viên tìm hiểu kiến thức cần thiết để xây dựng những gì họ lập kế hoạch.

Đầu năm nay, 2 KTS, giáo sư người Chile Luis Pablo Barros và Gustavo Sarabia từ Đại học Federico Santa María đã phát hành một cuốn sách (bằng tiếng Tây Ban Nha) có tựa đề “Sistemas Constructivos Básicos” (Hệ thống xây dựng cơ bản). Cuốn sách nhằm mục đích trở thành một công cụ giúp các KTS đưa bản sơ đồ của họ thành các công trình kiến trúc hữu hình, cũng như để giúp sinh viên tìm hiểu kiến thức cần thiết để xây dựng những gì họ lập kế hoạch.

Mục tiêu giảng dạy chính ở đây là trang bị đủ kiến thức cho sinh viên, cho phép họ lựa chọn một hệ thống xây dựng chặt chẽ, phù hợp với mỗi dự án của họ. Đồng thời, học sinh có thể sử dụng công cụ này để vẽ các mẫu chung, mô tả chính xác vị trí và trình tự xây dựng của các phần công trình được sử dụng”.

Dưới đây là 17 sơ đồ từ cuốn sách hiển thị các mẫu tương ứng các hệ thống tòa nhà cơ bản. Các sơ đồ đều sử dụng các quy trình thủ công, là các giải pháp lý tưởng cho các tòa nhà thấp tầng (lên đến bốn tầng). Các chi tiết thu thập được mô tả quá trình xây dựng bản địa ở Chile, do đó đưa ra các thiết kế ứng phó với các thách thức như hoạt động địa chấn và sự phức tạp về địa hình của bờ biển Chile. Những mẫu này vẫn có thể là tài liệu tham khảo quan trọng cho các KTS trên toàn thế giới.

1.Generic section for a 1-story building (từ chap Layout and Excavations).

2. Retaining wall for living space (chap Foundations).

3.Improved quincha wall (chap Raw Earth).

4.Balloon frame wall filled with adobe brick (chap Raw Earth)

5. Post-tensioned rammed-earth wall (chap Raw Earth)

6. Adobe wall (chap Raw Earth)

7. Steel-reinforced masonry wall (chap Masonry)

8. Steel-reinforced masonry wall (chap Masonry)

9. Balloon frame wall filled with adobe brick (chap Wood)

10. Timber shear wall (chap Wood)

11. Mixed wood and steel wall system (chap Steel)

12. Metalcon ® / Volcometal ® wall system (chap Steel)

13. Covintec ® wall system (chap Mixed Construction Systems)

14. Structural insulated panel (SIP) wall (chap Mixed Construction Systems)

15. 3-layer wall system, part 1 (chap Horizontal Platforms)

16. 3-layer wall system, part 2 (chap Horizontal Platforms)

17. Window section (from the chapter on Doors and Windows)

Hương Giang – Nguồn: Archdaily

XEM THÊM:

Bình luận từ Facebook