Ngày 12/12/2020, tại Nam Hội An, Hội KTS Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành T.Ư lần thứ 2 khóa X – Nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị đã đề cử và đi đến thống nhất phân công Thường vụ, chủ tịch, các phó chủ tịch khóa X; Hội đồng Kiến trúc khóa X.

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Hội KTS Việt Nam khóa X

ThS.KTS Nguyễn Trường Lưu – Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam báo cáo về kế hoạch nhân sự và phân công trách nhiệm Ban thường vụ khóa X

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ KHÓA X

 1. Chủ tịch Hội: TS.KTS Phan Đăng Sơn
 2. Phó chủ tịch Hội: KTS Đặng Kim Khôi
 3. Phó chủ tịch Hội: ThS.KTS Nguyễn Trường Lưu
 4. Phó Chủ tịch Hội: Ths.KTS Hoàng Thúc Hào
 5. Phó Chủ tịch Hội: Ths.KTS Nguyễn Thu Phong

Các ủy viên Ban thường vụ

 1. GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông
 2. KTS Phạm Thanh Tùng
 3. ThS.KTS Lã Thị Kim Ngân
 4. TS.KTS Phạm Khánh Toàn
 5. GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi
 6. PGS.TS.KTS Lê Quân
 7. PGS.TS.KTS Lê Văn Thương
 8. ThS.KTS Lưu Hướng Dương
 9. KTS Nguyễn Văn Tất
 10. ThS.KTS Lưu Đình Khẩn
ThS.KTS Nguyễn Trường Lưu – Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam

Phó chủ tịch Hội – KTS Hoàng Thúc Hào phát biểu dự thảo về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban thường vụ Hội KTS Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2020-2025.

KTS Hoàng Thúc Hào – Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam khóa X

Phó chủ tịch hội – KTS Đặng Kim Khôi báo cáo về dự thảo thành lập các Hội đồng; Đơn vị thuộc Ban chấp hành Trung ương hội KTS Việt Nam khóa X và báo cáo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội KTS hành nghề.

Phó chủ tịch hội – KTS Đặng Kim Khôi

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông – Chủ tịch HDKT khóa IX, Ủy viên Ban thường vụ Hội phát biểu kế hoạch hoạt động của Hội đồng kiến trúc khóa X.

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông – Chủ tịch HDKT khóa IX, Ủy viên Ban thường vụ Hội

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIẾN TRÚC KHÓA X THÀNH VIÊN

 1. GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông
 2. GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi
 3. KTS Nguyễn Văn Tất
 4. Ths.KTS Lã Thị Kim Ngân
 5. TS.KTS Nguyễn Tiến Thuận
 6. TS.KTS Trần Thanh Bình
 7. KTS Lê Thành Vinh
 8. TS.KTS Phạm Khánh Toàn
 9. KTS Lê Trương
 10. Ths. KTS Đỗ Thanh Tùng
 11. Ths.KTS Trần Đức Toàn
 12. Ths.KTS Vũ Quang Hùng
 13. KTS Lê Tứ 
 14. KTS Khương Văn Mười
 15. TS.KTS Phạm Phú Cường
 16. KTS Nguyễn Hữu Mạnh
 17. KTS Lưu Đình Khẩn 
 18. KTS Trần Đình Dinh
 19. PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường

Ban biên tập