Tại Công văn 9854/VPCP-KSTT ngày 25/11/2020 gửi Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố, Văn phòng Chính phủ đã có chỉ đạo mới về tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

  • Về phương thức kết nối, tích hợp

Đối với địa phương chưa triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng đã được tích hợp với Cổng DVCQG; trong đó có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua bưu chính với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để phục vụ tổng hợp, theo dõi, giám sát (nếu có), đồng thời hỗ trợ quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức ngành xây dựng.

Đối với địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến mức độ 4 sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng DVCQG để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất.

  • Về thời gian thực hiện:

Trước ngày 10/12/2020: UBND các tỉnh, TP Hà Nội ( Sở Xây dựng và các Quận), Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG

Trước ngày 31/12/2020: UBND các tỉnh, thành phố còn lại (bao gồm cả các huyện còn lại của Thành phố Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng hoàn thành việc tích hợp, cung cấp này. 

Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hỗ trợ các địa phương trong quá trình kết nối, tích hợp; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật của hệ thống để việc triển khai cung cấp dịch vụ công thông suốt, hiệu quả.

Cổng dịch vụ công quốc gia được đưa vào hoạt động từ ngày 9/12/2019 với một địa chỉ duy nhất dichvucong.gov.vn. Đây là đầu mối kết nối các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

XEM THÊM:

Bình luận từ Facebook