Ngày 26/08/2020, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã công bố lấy ý kiến Dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Dự thảo được lập nên căn cứ vào Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều lệ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Dự thảo được xây dựng với 30 quy tắc được chia thành 3 phần bao gồm: những quy tắc chung (quy tắc 1 đến 3), quy tắc ứng xử nghề nghiệp (quy tắc 4 đến 24) và những quy tắc thực hiện (quy tắc 25 đến 30).

Trong đó, phần về những quy tắc ứng xử nghề nghiệp được chia thành các mục nhỏ: ứng xử của KTS đối với xã hội, khách hàng, đồng nghiệp và với bản thân KTS.

Ban hành Dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS hành nghề
Ban hành Dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS hành nghề
Ban hành Dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS hành nghề
Ban hành Dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS hành nghề
Ban hành Dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS hành nghề

Bộ quy tắc ứng xử cho các kts hành nghề là công cụ giúp quản lý, định hướng lối sống và phong cách hành xử có văn hóa của cộng đồng KTS Việt Nam.

Hiện Hội kiến trúc sư Việt Nam cũng đang tiến hành lấy ý kiến để hoàn thiện hơn bản dự thảo này. 

Xem toàn văn dự thảo Tại đây

Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng điền phiếu: Tại đây

XEM THÊM:

Bình luận từ Facebook