Cảnh quan vùng ven đô của các quốc gia đang phát triển tại Đông Nam Á đang trải qua những sự chuyển đổi sâu sắc. Những thay đổi này được điển hình hóa bằng việc mở rộng chức năng và không gian của các khu đô thị, tiến sâu vào các vùng nông thôn, và thường vượt quá xa các ranh giới đô thị được thiết lập. Trong quá trình này, những vành đai đất canh tác bao quanh các vùng đô thị rộng lớn như Hà Nội, vấn đề mà cuốn sách tập trung phản ánh, đã trở thành các khu vực đầy năng động do có sự giao hội nhiều luồng phát triển, giữa các công trình xây dựng có cùng những hoạt động cũng như lối sống kiểu thành thị và kiểu nông thôn.

Sách “Khỏa lấp Khoảng cách” trình bày đề tài nghiên cứu “Khỏa lấp khoảng trống: Khu đô thị mới và đô thị hóa làng xã ở Hà Nội (Việt Nam)” được dẫn dắt bởi PGS.TS. Danielle Labbé, chuyên gia ngành Quy hoạch Đô thị và Trưởng nhóm Nghiên cứu Canada về Đô thị hóa Bền vững trong mạng lưới Global South tại ĐH Tổng hợp Montréal. Cùng bà hoàn thành cuốn sách còn có các thầy cô đến từ ĐH Xây dựng (Bộ môn Kiến trúc Dân dụng – Khoa Kiến trúc Quy hoạch), ĐH Tổng hợp Montréal và ĐH Tổng hợp British Columbia.

Bấm vào ảnh dưới đây để nhận link tải sách.

Sách "Khỏa lấp Khoảng cách" - Hướng tới sự hòa nhập tốt hơn giữa những KĐTM theo quy hoạch tổng thể và các làng xã bị đô thị hóa
Sách “Khỏa lấp Khoảng cách” – Hướng tới sự hòa nhập tốt hơn giữa những KĐTM theo quy hoạch tổng thể và các làng xã bị đô thị hóa