Sau đây là 25 công trình cao nhất thế giới được công bố bởi The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) tính đến tháng 3 năm 2020.

Con người luôn bị ám ảnh với việc phá vỡ giới hạn, tạo ra những kỷ lục mới rồi liên tục phá vỡ chúng. Trên thực tế, xuyên suốt lịch sử, đường chân trời của thành phố luôn được định hình bởi những người nắm quyền của mỗi thời kỳ. Một sự thật mà ta không thể phủ nhận là trong vài thập kỷ vừa qua, các tòa nhà chọc trời không ngừng xuất hiện và ngày càng cao hơn.

The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Tạm dịch: Hội đồng quản lý các công trình cao tầng và môi trường sống đô thị) đã phát triển hệ thống riêng để phân loại các công trình cao tầng. Tính đến tháng 3 năm 2020, 25 công trình cao nhất thế giới là:

25 | 432 Park Avenue

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
432 Park Avenue
 • Thành phố: New York, Mỹ
 • Chiều cao: 425,5 m
 • Số tầng: 85
 • Kiến trúc: Rafael Viñoly Architects
 • Chức năng công trình: Chung cư
 • Năm hoàn thiện: 2015

24 | Wuhan Center Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Wuhan Center Tower
 • Thành phố: Vũ Hán, Trung Quốc
 • Chiều cao: 438 m
 • Số tầng: 88
 • Kiến trúc: East China Architectural Design & Research Institute
 • Chức năng công trình: Khách sạn, chung cư, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2019

23 | Guangzhou International Finance Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Guangzhou International Finance Center
 • Thành phố: Quảng Châu, Trung Quốc
 • Chiều cao: 438,6 m
 • Số tầng: 103
 • Kiến trúc: Wilkinson Eyre Architects 
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2010

22 | KK100

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
KK100
 • Thành phố: Thâm Quyến, Trung Quốc
 • Chiều cao: 441,8 m
 • Số tầng: 100
 • Kiến trúc: TFP Farrells
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2011

21 | Willis Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Willis Tower
 • Thành phố: Chicago, Mỹ
 • Chiều cao: 442,1 m
 • Số tầng: 108
 • Kiến trúc: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) 
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 1974

20 | The Exchange 106

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
The Exchange 106
 • Thành phố: Kuala Lumpur, Malaysia
 • Chiều cao: 445,1 m
 • Số tầng: 95
 • Kiến trúc: Mulia Group
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2019

19 | Zifeng Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Zifeng Tower
 • Thành phố: Nam Kinh, Trung Quốc
 • Chiều cao: 450 m
 • Số tầng: 66
 • Kiến trúc: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2010

18 | Suzhou IFS

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Suzhou IFS
 • Thành phố: Tô Châu, Trung Quốc
 • Chiều cao: 450 m
 • Số tầng: 95
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng, căn hộ dịch vụ
 • Năm hoàn thiện: 2019

17-16 | Petronas Twin Tower 1&2

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Petronas Twin Tower
 • Thành phố: Kuala Lumpur, Malaysia
 • Chiều cao: 451,9 m
 • Số tầng: 88
 • Kiến trúc: Cesar Pelli & Associates
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 1998

15 | Changsha IFS Tower T1

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Changsha IFS Tower T1
 • Thành phố: Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc
 • Chiều cao: 452,1 m
 • Số tầng: 94
 • Kiến trúc: Wong Tung & Partners
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2018

14 | Vincom Landmark 81

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Vincom Landmark 81
 • Thành phố: Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Chiều cao: 461,2 m
 • Số tầng: 81
 • Kiến trúc: Atkins
 • Chức năng công trình: Khách sạn, chung cư
 • Năm hoàn thiện: 2018

13 | Lakhta Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Lakhta Center
 • Thành phố: St. Petersburg, Nga
 • Chiều cao: 462 m
 • Số tầng:87
 • Kiến trúc: Gorproject
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2019

12 | International Commerce Centre

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
International Commerce Centre
 • Thành phố: Hong Kong, Trung Quốc
 • Chiều cao: 484 m
 • Số tầng: 108
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2010

11 | Shanghai World Financial Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Shanghai World Financial Center
 • Thành phố: Thượng Hải, Trung Quốc
 • Chiều cao: 492 m
 • Số tầng: 101
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) + Mori Building + Irie Miyake
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2008

10 | TAIPEI 101

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
TAIPEI 101
 • Thành phố: Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc
 • Chiều cao: 508 m
 • Số tầng: 101
 • Kiến trúc: C.Y. Lee & Partners Architects/Planners
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2004

9 | CITIC Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
CITIC Tower
 • Thành phố: Bắc Kinh, Trung Quốc
 • Chiều cao: 527,7 m
 • Số tầng: 109
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (Design Architect) + TFP Farrells (Land Bid Concept)
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2018

8 | Tianjin CTF Finance Centre

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Tianjin CTF Finance Centre
 • Thành phố: Thiên Tân, Trung Quốc
 • Chiều cao: 530 m
 • Số tầng: 97
 • Kiến trúc: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng, căn hộ dịch vụ
 • Năm hoàn thiện: 2019

7 | Guangzhou CTF Finance Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Guangzhou CTF Finance Center
 • Thành phố: Quảng Châu, Trung Quốc
 • Chiều cao: 530 m
 • Số tầng: 111
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng, chung cư
 • Năm hoàn thiện: 2016

6 | One World Trade Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
One World Trade Center
 • Thành phố: New York
 • Chiều cao: 541,3 m
 • Số tầng: 94
 • Kiến trúc: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2014

5 | Lotte World Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Lotte World Tower
 • Thành phố: Seoul, Hàn Quốc
 • Chiều cao: 554,5 m
 • Số tầng: 123
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng, chung cư, thương mại
 • Năm hoàn thiện: 2017

4 | Ping An Finance Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Ping An Finance Center
 • Thành phố: Thâm Quyến, Trung Quốc
 • Chiều cao: 599 m
 • Số tầng: 115
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2017

3 | Makkah Royal Clock Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Makkah Royal Clock Tower
 • Thành phố: Mecca, Saudi Arabia
 • Chiều cao: 601 m
 • Số tầng: 120
 • Kiến trúc: Dar al-Handasah Shair & Partners + SL Rasch
 • Chức năng công trình: Đa chức năng
 • Năm hoàn thiện: 2012

2 | Shanghai Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Shanghai Tower
 • Thành phố: Thượng Hải, Trung Quốc
 • Chiều cao: 632 m
 • Số tầng: 128
 • Kiến trúc: Gensler
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2015

1 | Burj Khalifa

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Burj Khalifa
 • Thành phố: Dubai, United Arab Emirates
 • Chiều cao: 828 m
 • Số tầng: 163
 • Kiến trúc: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, chung cư, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2010

Tính đến tháng 3 năm 2020, 25 công trình cao nhất thế giới là:

 1. Burj Khalifa
 2. Shanghai Tower
 3. Makkah Royal Clock Tower
 4. Ping An Finance Center
 5. Lotte World Tower
 6. One World Trade Center
 7. Guangzhou CTF Finance Centre
 8. Tianjin CTF Finance Centre
 9. CITIC Tower
 10. TAIPEI 101
 11. Shanghai World Financial Center
 12. International Commerce Centre
 13. Lakhta Center
 14. Vincom Landmark 81
 15. Changsha IFS Tower T1
 16. Petronas Twin Tower 1
 17. Petronas Twin Tower 2
 18. Suzhou IFS
 19. Zifeng Tower
 20. The Exchange 106
 21. Willis Tower
 22. KK100
 23. Guangzhou International Finance Center
 24. Wuhan Center Tower
 25. 432 Park Avenue

Xem bộ sưu tập hình ảnh trong bài viết tại đây:

Nguồn | CTBUH
BD| PC

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
libertyplace publicdomain 05
WAF2014: Văn phòng “Liberty Place” / Francis-Jones Morehen Thorp

Liberty Place không phải là một tòa tháp đơn mà là sự liên kết của ba khối kiến ​​trúc lấy Read more

2859066064 53060906a9 o
Hội thảo Công nghệ thi công kết cấu bê tông nhà siêu cao tầng tại Việt Nam (Công trình Lotte Ha Noi)

Serminar Construction technologies used in constructing convrete structure of super high rise building in Viet Nam (Lotte Tower – Ha Read more

Kiến Việt - Leeza SOHO Zaha Hadid Architects
Leeza SOHO – Vũ điệu pas de deux | Zaha Hadid Architects

Leeza SOHO là công trình thuộc khu thương mại mới của Bắc Kinh, Trung Quốc. Tòa tháp không chỉ đáp Read more

kienviet mo dun nha o cao tang nong nghiep do thi farmhouse13
Mô hình nhà ở cao tầng kết hợp nông nghiệp đô thị Farmhouse

Xưởng kiến trúc Precht đã phát triển một hệ thống nhà ở tên gọi là Farmhouse, nơi cư dân có Read more

kienviet 10 toa nha cao tang noi bat nhat nam 2018 11
10 tòa nhà cao tầng nổi bật nhất năm 2018

Tạp chí Designboom vừa công bố top 10 những tòa nhà chọc trời "nổi bật" nhất về cả kích thước lẫn Read more

kien viet tro chuyen voi christian kerez ve kien truc ba lan va trung quoc1
Trò chuyện với Christian Kerez về kiến trúc ở Ba Lan và Trung Quốc

Những kiến trúc sư tiên phong thường đưa tên tuổi của họ ra toàn cầu bằng các công trình rải Read more