Sau đây là 25 công trình cao nhất thế giới được công bố bởi The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) tính đến tháng 3 năm 2020.

Con người luôn bị ám ảnh với việc phá vỡ giới hạn, tạo ra những kỷ lục mới rồi liên tục phá vỡ chúng. Trên thực tế, xuyên suốt lịch sử, đường chân trời của thành phố luôn được định hình bởi những người nắm quyền của mỗi thời kỳ. Một sự thật mà ta không thể phủ nhận là trong vài thập kỷ vừa qua, các tòa nhà chọc trời không ngừng xuất hiện và ngày càng cao hơn.

The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Tạm dịch: Hội đồng quản lý các công trình cao tầng và môi trường sống đô thị) đã phát triển hệ thống riêng để phân loại các công trình cao tầng. Tính đến tháng 3 năm 2020, 25 công trình cao nhất thế giới là:

25 | 432 Park Avenue

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
432 Park Avenue
 • Thành phố: New York, Mỹ
 • Chiều cao: 425,5 m
 • Số tầng: 85
 • Kiến trúc: Rafael Viñoly Architects
 • Chức năng công trình: Chung cư
 • Năm hoàn thiện: 2015

24 | Wuhan Center Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Wuhan Center Tower
 • Thành phố: Vũ Hán, Trung Quốc
 • Chiều cao: 438 m
 • Số tầng: 88
 • Kiến trúc: East China Architectural Design & Research Institute
 • Chức năng công trình: Khách sạn, chung cư, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2019

23 | Guangzhou International Finance Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Guangzhou International Finance Center
 • Thành phố: Quảng Châu, Trung Quốc
 • Chiều cao: 438,6 m
 • Số tầng: 103
 • Kiến trúc: Wilkinson Eyre Architects 
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2010

22 | KK100

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
KK100
 • Thành phố: Thâm Quyến, Trung Quốc
 • Chiều cao: 441,8 m
 • Số tầng: 100
 • Kiến trúc: TFP Farrells
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2011

21 | Willis Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Willis Tower
 • Thành phố: Chicago, Mỹ
 • Chiều cao: 442,1 m
 • Số tầng: 108
 • Kiến trúc: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) 
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 1974

20 | The Exchange 106

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
The Exchange 106
 • Thành phố: Kuala Lumpur, Malaysia
 • Chiều cao: 445,1 m
 • Số tầng: 95
 • Kiến trúc: Mulia Group
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2019

19 | Zifeng Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Zifeng Tower
 • Thành phố: Nam Kinh, Trung Quốc
 • Chiều cao: 450 m
 • Số tầng: 66
 • Kiến trúc: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2010

18 | Suzhou IFS

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Suzhou IFS
 • Thành phố: Tô Châu, Trung Quốc
 • Chiều cao: 450 m
 • Số tầng: 95
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng, căn hộ dịch vụ
 • Năm hoàn thiện: 2019

17-16 | Petronas Twin Tower 1&2

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Petronas Twin Tower
 • Thành phố: Kuala Lumpur, Malaysia
 • Chiều cao: 451,9 m
 • Số tầng: 88
 • Kiến trúc: Cesar Pelli & Associates
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 1998

15 | Changsha IFS Tower T1

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Changsha IFS Tower T1
 • Thành phố: Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc
 • Chiều cao: 452,1 m
 • Số tầng: 94
 • Kiến trúc: Wong Tung & Partners
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2018

14 | Vincom Landmark 81

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Vincom Landmark 81
 • Thành phố: Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Chiều cao: 461,2 m
 • Số tầng: 81
 • Kiến trúc: Atkins
 • Chức năng công trình: Khách sạn, chung cư
 • Năm hoàn thiện: 2018

13 | Lakhta Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Lakhta Center
 • Thành phố: St. Petersburg, Nga
 • Chiều cao: 462 m
 • Số tầng:87
 • Kiến trúc: Gorproject
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2019

12 | International Commerce Centre

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
International Commerce Centre
 • Thành phố: Hong Kong, Trung Quốc
 • Chiều cao: 484 m
 • Số tầng: 108
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2010

11 | Shanghai World Financial Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Shanghai World Financial Center
 • Thành phố: Thượng Hải, Trung Quốc
 • Chiều cao: 492 m
 • Số tầng: 101
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) + Mori Building + Irie Miyake
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2008

10 | TAIPEI 101

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
TAIPEI 101
 • Thành phố: Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc
 • Chiều cao: 508 m
 • Số tầng: 101
 • Kiến trúc: C.Y. Lee & Partners Architects/Planners
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2004

9 | CITIC Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
CITIC Tower
 • Thành phố: Bắc Kinh, Trung Quốc
 • Chiều cao: 527,7 m
 • Số tầng: 109
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (Design Architect) + TFP Farrells (Land Bid Concept)
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2018

8 | Tianjin CTF Finance Centre

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Tianjin CTF Finance Centre
 • Thành phố: Thiên Tân, Trung Quốc
 • Chiều cao: 530 m
 • Số tầng: 97
 • Kiến trúc: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng, căn hộ dịch vụ
 • Năm hoàn thiện: 2019

7 | Guangzhou CTF Finance Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Guangzhou CTF Finance Center
 • Thành phố: Quảng Châu, Trung Quốc
 • Chiều cao: 530 m
 • Số tầng: 111
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng, chung cư
 • Năm hoàn thiện: 2016

6 | One World Trade Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
One World Trade Center
 • Thành phố: New York
 • Chiều cao: 541,3 m
 • Số tầng: 94
 • Kiến trúc: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2014

5 | Lotte World Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Lotte World Tower
 • Thành phố: Seoul, Hàn Quốc
 • Chiều cao: 554,5 m
 • Số tầng: 123
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng, chung cư, thương mại
 • Năm hoàn thiện: 2017

4 | Ping An Finance Center

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Ping An Finance Center
 • Thành phố: Thâm Quyến, Trung Quốc
 • Chiều cao: 599 m
 • Số tầng: 115
 • Kiến trúc: Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
 • Chức năng công trình: Văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2017

3 | Makkah Royal Clock Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Makkah Royal Clock Tower
 • Thành phố: Mecca, Saudi Arabia
 • Chiều cao: 601 m
 • Số tầng: 120
 • Kiến trúc: Dar al-Handasah Shair & Partners + SL Rasch
 • Chức năng công trình: Đa chức năng
 • Năm hoàn thiện: 2012

2 | Shanghai Tower

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Shanghai Tower
 • Thành phố: Thượng Hải, Trung Quốc
 • Chiều cao: 632 m
 • Số tầng: 128
 • Kiến trúc: Gensler
 • Chức năng công trình: Khách sạn, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2015

1 | Burj Khalifa

Kiến Việt - 25 công trình cao nhất thế giới
Burj Khalifa
 • Thành phố: Dubai, United Arab Emirates
 • Chiều cao: 828 m
 • Số tầng: 163
 • Kiến trúc: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)
 • Chức năng công trình: Khách sạn, chung cư, văn phòng
 • Năm hoàn thiện: 2010

Tính đến tháng 3 năm 2020, 25 công trình cao nhất thế giới là:

 1. Burj Khalifa
 2. Shanghai Tower
 3. Makkah Royal Clock Tower
 4. Ping An Finance Center
 5. Lotte World Tower
 6. One World Trade Center
 7. Guangzhou CTF Finance Centre
 8. Tianjin CTF Finance Centre
 9. CITIC Tower
 10. TAIPEI 101
 11. Shanghai World Financial Center
 12. International Commerce Centre
 13. Lakhta Center
 14. Vincom Landmark 81
 15. Changsha IFS Tower T1
 16. Petronas Twin Tower 1
 17. Petronas Twin Tower 2
 18. Suzhou IFS
 19. Zifeng Tower
 20. The Exchange 106
 21. Willis Tower
 22. KK100
 23. Guangzhou International Finance Center
 24. Wuhan Center Tower
 25. 432 Park Avenue

Xem bộ sưu tập hình ảnh trong bài viết tại đây:

Nguồn | CTBUH
BD| PC

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
36 head
Phỏng vấn Koen Olthius của WaterStudio.nl

Kiến trúc sư Koen Olthuis của Waterstudio.nl được Inhabitat đánh giá là kiến trúc sư ngoại lệ, người đi mở Read more

58 head
Vật liệu trồng cỏ sân để xe

Bạn đã bao giờ muốn trồng cỏ ở khu vực cua xe ô tô vào nhà, nhưng bạn lại không Read more

317 head
Nhà thông minh của Honeywell lần đầu đến Việt Nam

Hệ thống hoạt động dựa trên web được điều chỉnh theo yêu cầu có khả năng kết nối được với Read more

363 head
Phỏng vấn Ken Yeang

CNN đã trao đổi với Ken Yeang, kiến trúc sư và cũng là nhà sinh thái học, nguyên lý thiết Read more

Đèn điểm – SCHOTT

Loại đèn này có một tính năng đặc biệt cho phép đèn diode (LED) có thể bố trí và phát Read more

Tác động của những hiển thị tổng hợp cỡ lớn đến Kiến Trúc và Đô Thị

Những phát triển trong công nghệ hiển thị và vật liệu xây dựng đang dẫn đến những hình thức kiến Read more