Ngày 12/5 tới đây, Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) sẽ tổ chức buổi đào tạo Online miễn phí thứ 4 với chủ đề “Thiết kế thụ động trong Công trình xanh”. Chương trình nằm trong chuỗi khóa đào tạo Online miễn phí giúp trang bị kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho các thành viên đội dự án để triển khai các dự án công trình xanh một cách hiệu quả theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Theo VGBC, đơn vị tổ chức chuỗi đào tạo Online về công trình xanh gồm 12 phần, mỗi phần diễn ra trong 60-90 phút, vào 14h00 – 15h00 thứ Ba hàng tuần và đã được khởi động từ ngày 21/04/2020.

VGBC đào tạo Online miễn phí về Công trình xanh

Trước buổi đào tạo thứ 4 tới đây, VGBC đã tổ chức 3 buổi đào tạo với chủ đề Giới thiệu về Công trình xanh, Tổng quan về Hệ thống tiêu chí Công trình xanh LOTUS và QCVN 09 và Thiết kế tòa nhà tiết kiệm năng lượng. Dự kiến, các buổi đào tạo tiếp theo sẽ xoay quanh các chủ đề: các hệ thống sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo; sử dụng nước hiệu quả trong công trình xanh; quản lý vật liệu và rác thải trong công trình xanh; sức khỏe và tiện nghi trong công trình xanh; sinh thái và môi trường trong công trình xanh; Commissioning trong công trình xanh; quản lý và phối hợp trong triển khai dự án công trình xanh và giới thiệu về thiết kế nội thất bền vững.