Giải thưởng Kiến Trúc Xanh là một trong những cách Hội KTS thực hiện tuyên ngôn “Kiến Trúc Xanh Việt Nam” được công bố ngày 27/4/2011 với 5 tiêu chí, đáp ứng yêu cầu bức thiết của xã hội và cũng chính là mục tiêu của xã hội.

Lần thứ 5 tổ chức, BTC mong muốn tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy nhận thức đúng và đầy đủ về Kiến trúc xanh, đặc biệt tính bản sắc văn hóa, tính tiên tiến trong kiến trúc, chú trọng tới sự tiết kiệm năng lượng và gìn giữ bản sắc trong kiến trúc cho: người quyết định đầu tư, nhà đầu tư xây dựng, các kiến trúc sư, các nhà tư vấn, nhà sản xuất vật liệu và thiết bị, cơ quan quản lý các cấp cộng đồng dân cư; đánh giá, tôn vinh tác giả và tác phẩm có công trình kiến trúc đạt chuẩn Kiến Trúc Xanh Việt Nam.

5 tiêu chí Kiến Trúc Xanh của Hội KTS Việt Nam ra đời trong bối cảnh rất nhiều nước trên thế giới đã có những tiêu chí cụ thể về công trình xanh. Những tiêu chí này coi trọng tính văn hóa, tính cộng đồng của kiến trúc, giúp xã hội phát triển, thể hiện tư tưởng mà Hội KTS phát động là tiến bộ và được các nước đánh giá rất cao.

Cuộc tuyển chọn và công nhận những công trình Kiến Trúc Xanh Việt Nam lần này đặc biệt chú trọng đến 2 tiêu chí: tiết kiệm năng lượng và tính xã hội, nhân văn trong kiến trúc. Theo đó, KTS. Nguyễn Quốc Thông – Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam chia sẻ: “Tiêu chí cuộc thi sau 4 lần tổ chức hướng dẫn vào cụ thể hóa, đi tới hiện thực hóa; đặt trọng tâm vào những công trình lớn hơn nữa – có vốn nhà nước”. “Kiến trúc sa hoa là không khuyến khích, kiến trúc cần tiết kiệm từ vật liệu, nhân công nhưng vẫn phải đảm bảo tính bản sắc” – phản ánh tư tưởng sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh chào mừng 130 năm ngày sinh của Người.

Hội KTS Việt Nam đã phát động cuộc tuyển chọn và nhận được nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của của KTS và các nhà đầu tư. Nay để tạo điều kiện cho các KTS, các đầu tư tham gia thêm nữa, Hội gia hạn thêm thời gian nộp hồ sơ dự tuyển như sau:

Hạn nộp cuối: 17h00 ngày 24/02/2020
Địa chỉ: Viện Kiến trúc – Hội KTSVN
40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội
Điện thoại: 04. 38262179
Fax: 04. 39364611
Email: [email protected]
Liên hệ trực tiếp: KTS. Đinh Văn Hoàn (0903295575) hoặc KTS. Nguyễn thị Kim Anh (0939150984)

Đây là thông báo cuối cùng về Giải thưởng KTX Việt Nam lần 5.

Bình luận từ Facebook