Thiết kế được cho là đặt tại quận Tây Hồ, Hà nội, với chiều dài 3km , rộng 60 m với hình thức vươn lên như một cấu trúc biểu tượng của khu vực Tây Hồ nối với quận Đông Anh.

Cây cầu mang dang dấp của đường chân trời với những ngọn núi liền kế Hà Nội với vai trò là chất xúc tác phát triển cho khu vực. Thiết kế này được trao giải thưởng danh giá American Architecture Award 2017.

Cầu Tứ Liên | WATG
Cầu Tứ Liên | WATG

Nguồn: aasarchitecture.com & Purple, Archdaily

Cầu Tứ Liên | WATG
Cầu Tứ Liên | WATG
Bình luận từ Facebook