Vào năm 2014, họa sỹ người Nga Oleg Soroko của văn phòng After Form thiết kế một mẫu ghế có tên gọi Scate cho bộ sưu tập đồ nội thất parametric ( hay còn gọi đồ nội thất được tạo từ thiết kế tham số ).

Chiêc ghế này được thực hiện bằng công cụ thiết kế tham số và thuật toán trong Rhno3D và Grasshopper3D

  • Bộ sưu tập nội thất tham số.
  • Kích thước: L -1530 mm W – 1370 mm H – 1030 mm.
  • Vật liệu: gỗ dán bạch dương / thanh kim loại / dầu Osmo.
Ghế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After Form
Ghế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After Form
Ghế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After Form
Ghế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After Form
Ghế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After Form
Ghế thiết kê từ phần mềm tham số Scate chair | Oleg Soroko | After Form