Một công ty đầu tư đang tim kiếm vị trí quản lý dự án trực tiếp làm việc với giám đốc công ty cho một số dự án đang đầu tư.

Nơi làm việc Hà Nội
Cấp bậc: Quản lý
Ngành nghề: Quản lý điều hành
Bằng cấp: Đại học ngành Kiến trúc, Xây dựng.
Hình thức: Nhân viên chính thức
Độ tuổi 25 – 45
Giới tính Nam
Lương 15,000,000 – 20,000,000 VND  Phụ cấp- Theo quy định của Công ty

Phúc lợi

Lương thưởng theo qui định.
Bảo hiểm theo quy định
Chế độ nghỉ phép Chế độ tập thể dục

Mô tả Công việc

* Vị trí: Quản lý Dự án

– Trực tiếp điều hành tất cả các công việc của Dự án được giao đảm bảo hoàn thành Dự án đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch công việc, tiến độ, chất lượng, của dự án.
– Làm việc với các phòng ban có liên quan / khách hàng để làm rõ, xác nhận thông tin dự án.
– Điều hành chung toàn bộ dự án, phân công công việc và giám sát công việc của các tổ nghiệp vụ / thành viên dự án đến khi hoàn tất công tác nghiệm thu bàn giao.
– Giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với các vấn đề phát sinh trong dự án từ BGĐ;
– Cập nhật các thay đổi và báo cáo cho GĐDA nếu các thay đổi đó có ảnh hưởng đến công việc của dự án;
– Báo cáo định kỳ cho GĐDA về tình hình triển khai thực hiện công việc dự án,;
– Quản lý rủi ro trong suốt quá trình thực hiện dự án
– Theo dõi tiến độ triển khai dự án
– Theo dõi, báo cáo tiến trình triển khai dự án cho Ban Giám đốc, ban quản lý khi có yêu cầu.

– Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Thông tin liên lạc:

CV vui lòng gửi về tuyendung@kienviet.net , chúng tôi sẽ chuyển cho nhà tuyển dụng