Organicare là một showroom nước mắm truyền thống Việt Nam và những sản phẩm hữu cơ. Công trình được cải tạo từ một căn nhà rất cũ, được xây dựng từ trước năm 1975. Căn nhà  đã được cơi nới và sửa chữa nhiều lần.

[baslider name=”organicare”]

Địa điểm: 116 Lê Văn Sỹ, TP. HCM
Văn phòng thiết kế: Tropical Space
Khách hàng: organicare.vn
Kiến trúc sư chủ trì: Nguyễn Hải Long, Trần Thị Ngụ Ngôn
Thiết kế: Nguyễn Tuấn Đăng, Phạm Khánh Duy, Lê Văn Duy Bảo, Saurav Shah
Ảnh: Quang Dam
Loại dự án: Cải Tạo

Dự án sau khi cải tạo

Thiết kế hệ thống khung sắt và gạch đồng nhất từ ngoài mặt tiền vào bên trong nội thất có chức năng như kệ trưng bày sản phẩm. Hệ khung sắt này có thể linh hoạt tháo gỡ thay đổi tùy theo kích thước của sản phẩm.
Bên cạnh việc tôn vinh giá trị của sản phẩm nước mắm truyền thống Việt Nam, Tropical Space cũng muốn tôn vinh giá trị của vật liệu gạch nung truyền thống.