aaa19 header 1 1
Giải thưởng thường niên Arcasia cho các dự án kiến trúc trong khu vực Arcasia

1.Giới thiệu

Arcasia luôn nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn của môi trường xây dựng trên khắp châu Á nói chung và các quốc gia thành viên nói riêng, đã thiết lập Giải Thưởng Arcasia cho Kiến trúc (AAA) để khuyến khích và công nhận các công trình mẫu mực được thực hiện bởi các kiến trúc sư ở Châu Á. Ba giải thưởng đầu tiên trong chu kỳ hai năm được trao hai năm một lần kể từ năm 1992 trong cuộc thi Congress of Architects (ACA) do Arcasia tổ chức. Giải thưởng thứ tư đã được trao vào năm 1998 trong thời gian ACA-7 được tổ chức tại Colombo, Sri Lanka. Từ năm 1999, Giải thưởng được đánh giá trong khi Diễn đàn Arcasia tổ chức và trao tặng vào năm mà Arcasia tổ chức đại hội. Vào năm 2012, nhiệm vụ đã được trao cho Chủ tịch Arcasia 2013-2014 để tái cấu trúc AAA từ 2 năm thành chu kỳ 1 năm, và việc đánh giá và trao Giải thưởng sẽ nằm trong cùng năm với Diễn đàn hoặc ACA.

Hội đồng thành viên Ban giám khảo độc lập bao gồm các kiến ​​trúc sư hàng đầu châu Á, được đề cử bởi Hội đồng Arcasia, sẽ đánh giá và xác định người chiến thắng, và Hội đồng sẽ công bố Giải thưởng.

2. Mục đích và mục tiêu của Giải thưởng cho kiến trúc (AAA)

Mục đích của Giải thưởng cho kiến trúc (AAA) là thừa nhận công trình kiến trúc mẫu mực và khuyến khích, duy trì tinh thần của người châu Á, phát triển và cải thiện môi trường xây dựng của người châu Á và nâng cao nhận thức về vai trò của kiến trúc sư trong đời sống kinh tế xã hội và văn hóa của các nước châu Á.

Giải thưởng Arcasia cũng chứng minh rằng kiến trúc là một thành phần chính ảnh hưởng tích cực đến môi trường của con người và sự phát triển thể chất ở châu Á không cần phải bất đồng với các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc hay môi trường tự nhiên của các nước đang phát triển ở châu Á.

3. Phạm vi giải thưởng

Giải thưởng sẽ được trao cho các hạng mục sau:

3.1 Thể loại A: Dự án cư dân
 •  Loại A-1: Dự án cư dân gia đình
  Đơn vị, cá nhân
 •  Loại A-2: Đa dạng thành phần gia đình
  Đơn vị nhiều tầng, căn hộ, căn hộ, nhà ở lớn, thu nhập thấp

3.2 Thể loại B: Xây dựng công trình công cộng

 •  Loại B-1: Công trình công cộng: Xây dựng thương mại
  Tòa nhà văn phòng và Trung tâm mua sắm
 • Loại B-2: Công trình công cộng: Tiện nghi công cộng
  Khu nghỉ dưỡng, Tòa nhà giải trí, Khách sạn, v.v.
 •  Loại B-3: Công trình công cộng: Công trình xã hội
  Tòa nhà thể chế và tôn giáo, trường học, bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, cơ sở vật chất, trung tâm cộng đồng, v.v.
 • Loại B-4: Công trình xây dựng đặc biệt
  Khu liên hợp thể thao, sân vận động, sân bay, v.v.

3.3 Thể loại C: Công trình Công nghiệp

Cơ sở vật chất và kho.

3.4 Thể loại D: Dự án tiêu chuẩn

Phục hồi, tái sử dụng thích ứng, các dự án bảo tồn hoặc khôi phục Di sản kiến ​​trúc của các nước châu Á.

3.5 Thể loại E: Kiến trúc xã hội

Công trình kiến trúc liên quan đến:

– Khả năng tiếp cận và thiết kế phổ quát
– Biến đổi khí hậu và môi trường
– Giảm thiểu rủi ro thiên tai và sau thảm họa
– Lập kế hoạch với cộng đồng địa phương để tái tạo và tái sinh cộng đồng
thông qua di sản văn hóa
– Tái tạo chi phí thấp bền vững của Nhà ở xã hội và Cộng đồng hiện tại

3.6 Thể loại F: Kiến trúc bền vững

Kiến trúc bền vững liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái; tăng năng suất bằng cách sử dụng ít tài nguyên hơn; làm đẹp bối cảnh; tăng cường chất lượng không khí và nước; tăng cường sức khỏe và sức khỏe tốt hơn; giảm căng thẳng về cơ sở hạ tầng; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; phát huy tối đa tiềm năng kinh tế; tiết kiệm chi phí; giảm chất thải; đóng góp cho ngành công nghiệp xanh và cung cấp cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người.

4. Quyền tham gia: Đặc biệt

4.1 Những trường hợp sau đây đủ điều kiện tham gia:

– Kiến trúc sư là thành viên của 21 Viện thành viên Arcasia được liệt kê ở trên cho các dự án trong hoặc ngoài các quốc gia thành viên Arcasia;
-Hoặc Kiến trúc sư không phải là thành viên của 21 Viện thành viên Arcasia được liệt kê ở trên nhưng được đăng ký với ban đăng ký / cơ quan của các quốc gia thành viên Arcasia cho các dự án trong hoặc ngoài các quốc gia thành viên Arcasia;
– Hoặc Các kiến ​​trúc sư không cư trú tại các quốc gia thành viên Arcasia nhưng được đăng ký với ban đăng ký / cơ quan tại Quốc gia xuất xứ của họ cho các dự án trong các quốc gia thành viên Arcasia.
Các Thành viên Cá nhân có thể gửi các mục nhập của họ trực tiếp ở định dạng kỹ thuật số, sử dụng các biểu mẫu được quy định (A, B, 1,2,3), cho Giải thưởng Arcasia thông qua cổng thông tin web được chỉ định.

4.2 Tất cả các mục sẽ được đánh giá bởi Ban Giám khảo Giải thưởng Arcasia

Tất cả cơ sở đã được hoàn thành và hoạt động đầy đủ trong ít nhất 02 năm trước ngày Giải thưởng Arcasia sẽ được trao; và, Cung cấp thêm rằng; Thành viên của Hội thẩm đoàn, đối tác kinh doanh của họ hoặc cựu đối tác kinh doanh hoặc nhân viên trong vòng 3 năm hoặc thành viên của gia đình trực tiếp của họ sẽ không đủ điều kiện để nộp hoặc tham gia giải thưởng, và ngoài ra, không dự án nào có thể nhận được nhiều hơn một Giải thưởng Arcasia.

5. Giải thưởng

Các tác phẩm do Ban giám khảo lựa chọn sẽ được trao giải thưởng VÀNG như là Giải thưởng Arcasia cho Kiến trúc trong mỗi hạng mục cho năm của Giải thưởng. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn sẽ bảo lưu quyền không trao Giải thưởng  trong bất kỳ hoặc tất cả các hạng mục, nếu quyết định đó được quyết định.

6. Tiêu chí lựa chọn

Khi đánh giá các dự án hoặc cơ sở, Ban giám khảo sẽ xem xét sự khác biệt trong khu vực, đặc biệt chú ý đến vị trí văn hóa xã hội, môi trường và tiêu chuẩn kết quả của cơ sở. Các dự án được gửi phải hợp lý cả về mặt khái niệm và công nghệ trong bối cảnh Châu Á. Phản hồi của người dùng đối với họ phải tích cực và dự án không chỉ có liên quan mà còn là nguồn cảm hứng, ít nhất là ở đất nước của mình và tốt nhất là ở khu vực châu Á.

7. Tài liệu phải nộp

Để đánh giá các mục, các tài liệu sau đây sẽ được yêu cầu:
– Mẫu A: (A1 hoặc A2 hoặc A3 hoặc A4) Tuyên bố nộp của người nộp đơn
– Mẫu B: Tuyên bố chung của người nộp đơn
– Mẫu 1: Mô tả và chi tiết dự án
– Mẫu 2: Bản vẽ tài liệu
– Mẫu 3: Tài liệu ảnh với các văn bản giải thích

Ngôn ngữ của Giải thưởng: Ngôn ngữ làm việc của Giải thưởng và tất cả các thư từ liên quan đến Giải thưởng và tất cả các văn bản giải thích có liên quan, nhãn, chú thích, hoàn thành Biểu mẫu, v.v.vấn đề được gửi bởi những người tham gia Giải thưởng sẽ bằng tiếng Anh.

8. Quyền lợi đối với tài liệu đăng ký

Tất cả các tài liệu được gửi sẽ trở thành tài sản của Arcasia và nếu Arcasia mong muốn, có thể được hiển thị hoặc xuất bản theo quyết định của Arcasia. Do đó, Kiến trúc sư thực hiện bài dự thi nên có quyền hợp pháp và bản quyền đối với tất cả các tài liệu được gửi và sẽ coi là đã chuyển các quyền này cho Arcasia với việc gửi các mục.

9. Thủ tục

Mỗi ứng viên có thể gửi tất cả các tài liệu cần thiết của một hoặc nhiều dự án trực tiếp đến cổng web được chỉ định. Mỗi bài nộp phải có thông tin xác thực từ các viện tương ứng được gửi bằng cách sử dụng mẫu đơn. Các bài dự thi phải tuân thủ Phạm vi của Giải thưởng và Quyền tham gia được nêu ở trên. Các mẫu khai báo do Arcasia soạn thảo sẽ được nộp riêng cho từng dự án.

10. Ban Hội thẩm

 • Chủ tịch, ARCASIA
 • Một nhân vật không phải Kiến trúc sư nổi tiếng từ nước chủ nhà
 • Kiến trúc sư nổi tiếng từ Khu Arcasia – A
 • Kiến trúc sư nổi tiếng từ Khu Arcasia – C
 • Một kiến trúc sư nổi tiếng từ bất kỳ khu vực nào khác ngoài Vùng Arcasia

11. Lịch đăng kí Giải thưởng

 • Ngày 05/04/2019: Thông báo Giải thưởng
 • Ngày 01/05/2019: Đăng ký mở
 • Ngày 31/05/2019: Đóng đăng ký (12:00 pm Giờ BD, GMT + 6:00)
 • Ngày 31/07/2019: Thông báo danh sách ngắn
 • Ngày 04/11/2019: Lễ trao giải

12. Phí đăng kí

50 USD/lần đăng kí
Gửi trực tuyến sẽ được kích hoạt sớm

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trung tâm triển lãm và nhà hát Rhike Park - Chiếc kính viễn vọng của thành phố Tbilisi | Studio Fuksas
Trung tâm triển lãm và nhà hát Rhike Park – Chiếc kính viễn vọng của thành phố Tbilisi | Studio Fuksas

Trung tâm triển lãm và nhà hát Rhike Park được thiết kế như một chiếc kính viễn vọng nhìn về Read more

Hilltop Gallery Trung tâm văn hóa triễn lãm trên đỉnh đồi 5 1
Hilltop Gallery – Sự cộng hưởng của hiện đại và truyền thống | dEEP Architects

Hilltop Gallery là một nỗ lực thành công trong việc đưa kiến trúc hợp nhất, sống cùng cảnh quan thiên Read more

gregory kloehn turns trash into vibrant houses for the homeless designboom 08
Ngôi nhà tái chế từ rác cho người vô gia cư / Gregory Kloehn

Nhu cầu về nơi trú ẩn cho người vô gia cư ngày càng trở nên cấp thiết và thực tế Read more

Biệt thự bên sông Sài Gòn chứa đựng triết lý kiến trúc hiệu quả, bền vững và thẩm mỹ
Biệt thự bên sông Sài Gòn chứa đựng triết lý kiến trúc hiệu quả, bền vững và thẩm mỹ

Biệt thự ven sông là công trình với phong cách giản dị, chan hòa cùng thiên nhiên, chú trọng đảm Read more

Kienviet ourhousewandal mot hinh mau nha o ben vung danh cho gia dinh tre 15 1
OURHOUSEWANDAL – Một hình mẫu nhà ở bền vững dành cho gia đình trẻ

Bền vững, ít phải sửa chữa, thông gió tự nhiên là những yếu tố quan trọng hàng đầu mà chủ Read more

Liệu kết cấu gỗ cao sẽ là tương lai của kiến trúc cao tầng?
Liệu kết cấu gỗ cao sẽ là tương lai của kiến trúc cao tầng?

Theo thời gian, các tòa nhà bằng gỗ đã minh chứng rằng sự tồn tại của chúng giúp giảm tiêu Read more