Hướng tới lễ trao giải “Top 10 Houses 2018” kienviet.net có cuộc phỏng vấn, trò chuyện với 10 Kiến trúc sư tác giả các công trình đã đoạt giải để tìm hiểu về góc nhìn, quan điểm và cách tiếp cận kiến trúc của họ. Dưới đây là bài phỏng vấn KTS Đoàn Thanh Hà đến từ văn phòng “H&P Architects”, người đã đạt được giải “Top 10 Houses 2018” trên trang Kienviet.net với công trình “Nhà Hang”

PV: Anh cho biết những nguyên tắc trong hành nghề của mình?

NV: Trung thực, Kiên nhẫn & Đổi mới

PV: Cách tiếp cận kiến trúc của anh như thế nào?

NV: Đơn giản là tôi tiếp cận từ bối cảnh của dự án

PV: Với công trình anh vừa đoạt giải Top 10 nhà đẹp 2018 thể hiện cách tiếp cận kiến trúc đó như thế nào?

NV: Tạo ra một nơi tương tự như môi trường tự nhiên một cách nhân tạo.

PV: Điểm đặc biệt trong thiết kế của anh?

NV: Tính duy nhất của mỗi công trình

PV: Anh suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa khách hàng và kiến trúc sư?

NV: Đây là mối quan hệ biện chứng, tất yếu như sống phải thở vậy

PV: Theo anh vai trò của khách hàng đóng bao nhiêu % trong việc hình thành nên công trình đẹp?

NV: Vai trò của khách hàng trong việc hình thành nên công trình đẹp rất quan trọng nhưng rất khó có thể lượng hóa được

PV: Khách hàng thường tìm đến anh như thế nào khi bắt đầu 1 dự án?

NV: Khá đa hướng nên khó quy thành thường

PV: Trước mâu thuẫn với khách hàng và công trình anh suy nghĩ như thế nào và giải quyết như thế nào?

NV: Cũng tùy thôi nhưng tôi thích cách suy nghĩ nên chia tay trong hòa bình

PV: Anh chọn đồng nghiệp theo tiêu chí gì?

NV: Tôi có nhiều đồng cảm với câu 2: Trung thực, Kiên nhẫn & Đổi mới

PV: Anh nghĩ gì về giải thưởng Top 10 nhà đẹp 2018, anh mong muốn gì cho mùa giải năm sau?

NV: Ban giám khảo 2018 có chất lượng cao, mong 2019 công trình sẽ ngày càng hay.