Con đường hành nghề kiến trúc mỗi người một cách tiếp cận khác nhau với những thuận lợi và khó khăn khác nhau. Người thì du học nước ngoài phải đối mặt với những thay đổi trong nước để vượt qua đạt những giải thưởng quốc tế và trong nước, người từng đi thi công va với những vấn đề khó khăn và chuyển hướng thành công ở mảng khách sạn, người thì khởi nghiệp từ mảng nhà ở mà thành danh với nhiều công trình đa dạng…

Tham gia Phù sa talk 02: Hành nghề, cá nhân và trải nghiệm không chỉ là câu chuyện của 03 người KTS mà còn là một không gian diễn đàn nhỏ để thảo luận về nghề Kiến trúc. Nếu độc giả là người ngoài ngành thì bạn có thể hiểu thêm về KTS mà bạn quan tâm, hiểu thêm về ngành kiến trúc.

Không quên tham gia chương trình nói chuyện của KTS Hoàng Minh Tuệ, KTS Nguyễn Hồng Quang, KTS Lê Quan Thạch, KTS Trần Quang Trung vào ngày 20.03.2019 tại 282 Design lúc 18:00-20:00

Bình luận từ Facebook