Việc Thế giới trở nên giống như một ngôi làng toàn cầu mang đến cho chúng ta trải nghiệm như thể không còn bất kỳ ranh giới nhất định nào. Không có độc quyền về nhận thức, kiến ​​thức và thông tin. Kiến trúc không mâu thuẫn với sự phát triển tiến bộ của khoa học và công nghệ. 

Chủ đề: KIẾN TRÚC HÔM NAY VÀ MAI SAU

Đơn vị tổ chức: Uỷ ban Đào tạo KTS ARCASIA (ACEA) và Hội KTS Philippine, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội KTS Châu Á – ARCASIA.

“Việc Thế giới trở nên giống như một ngôi làng toàn cầu mang đến cho chúng ta trải nghiệm như thể không còn bất kỳ ranh giới nhất định nào. Không có độc quyền về nhận thức, kiến ​​thức và thông tin. Kiến trúc không mâu thuẫn với sự phát triển tiến bộ của khoa học và công nghệ. Trong khi chúng ta đang tập trung vào hiện tại, chúng ta cũng nhận thức được những cơ hội và thách thức của tương lai. Chúng ta thiết kế không chỉ dựa trên vấn đề cốt lõi của các tình huống diễn ra phổ biến hiện nay, mà còn xem xét tính toán cho ngày mai. Điều này có thể được ví như tính di động bị giới hạn trong hành động thay vì coi nó ở bên ngoài sự chuyển động. Sự vận động của kiến ​​thức không chỉ được chia sẻ qua việc đọc sách, mà còn trong thực tế. Vì thực tiễn của kiến ​​trúc nằm trong phạm vi của hiện tượng này, nó đã chỉ ra rằng cách tốt nhất để cải thiện vấn đề này sự là cộng tác. Các kiến ​​trúc sư trong môi trường đại học vẫn được coi là pháo đài của kiến ​​thức, do đó, những “pháo đài”này phải được sử dụng như một bàn đạp hướng tới văn hóa hợp tác giữa chúng ta.”

Thông tin hội thảo:

  • Quy mô: 200 đại biểu đến từ 22 nước thành viên ARCASIA và các đối tác khu vực..
  • Thời gian: 31/5 – 01/6/2019
  • Hạn đăng ký cuối cùng: 01/5/2019
  • Đơn vị tổ chức: Uỷ ban Đào tạo KTS ARCASIA (ACEA) và Hội KTS Philippine, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội KTS Châu Á – ARCASIA.

Các nhà khoa học, chuyên gia, các đơn vị đào tạo có nhu cầu tham dự hội thảo vui lòng liên hệ Ban Đối ngoại, Hội KTSVN để đăng ký và được hướng dẫn chi tiết thông qua Email: [email protected] .

Trang Đài|Kienviet.net

Bình luận từ Facebook