Trạm thu phí hầm Đèo Cả nằm trong dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, QL1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT và BT. Phương án đã đạt giải nhất cuộc thi tuyển phương án thiết kế. 

Vị trí dự án
Thông tin công trình