“Ở Đồng Văn,điều kì diệu vốn dĩ không nằm ở những đám mây, mà điều kì diệu ấy nằm ngay trong cuộc sống, nơi mà con người vẫn đang uốn mình với thiên nhiên để tồn tại”

Thông tin đồ án:

  • Đồ án: Bảo tàng công viên địa chất Đồng Văn
  • Giáo viên hướng dẫn: Ths. KTS Nguyễn Trần Liêm
  • Sinh viên thực hiện: Nguyễn Mạnh Hùng
  • Trường: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  • Giải thưởng: Đồ án đạt giải Nhất Giải thưởng Loa thành 2018

1.Giới thiệu vị trí :

Vị trí khu đất nghiên cứu và mối liên hệ với các khu vực xung quanh
Vị trí khu đất nghiên cứu và mối liên hệ với các khu vực xung quanh

2.Từ ý tưởng đến hình thành không gian bên trong và ngoài công trình :

Mặt bằng 1 : Cote + 0.000
Mặt bằng 2 : Cote + 5.000
Mặt bằng 3 : Cote + 10.000
Mặt bằng 4 : Cote + 15.000
Mặt bằng 5 : Cote + 20.000

 

Mặt cắt 1
mắt cắt 2
Tiểu cảnh trong hang hóa thạch

Các góc tiểu cảnh khác của công trình

 

Một góc tiểu cảnh bên trong công trình
Mô hình minh họa

Mời đọc giả xem thêm bài viết tổng hợp các đồ án đạt giải cao tại Giải thưởng Loa Thành 2018 của trường ĐH Kiến Trúc TPHCMĐH Văn Lang.

Trang Đài | Kienviet.net

 Ảnh: Chỉnh sửa và biên tập bởi Kienviet.net dựa vào tài liệu cung cấp của tác giả đồ án.