NishizawaArchitects là văn phòng kiến trúc với phương châm làm việc như sau:

– Cùng chia sẻ phương pháp tư duy trong thiết kế, từ những bước Phân tích, nghiên cứu bối cảnh, Phát triển ý tưởng, Nghiên cứu vật liệu… cho đến trình bày ý tưởng bằng phương tiện truyền thông.

– Cùng trải nghiệm cảm hứng làm Kiến trúc, với sự phong phú trong nhiều thể loại công trình khác nhau: Nhà máy chế biến phô-mai, Cải tạo Khu nhà ở Xã hội, Công trình nhà ở bản địa cho khu vực đồng bằng sông Mê Kông, Nhà hàng cho cộng đồng (tại Nhật Bản), v.v…

– Cố gắng phát triển môi trường làm việc: Cân bằng về thời gian làm việc và Không thỏa hiệp về chất lượng thiết kế.

– Nghiêm túc hướng tới việc ươm mầm một thế hệ Kiến trúc sư trẻ thật sự tâm huyết, yêu nghề và đủ bản lĩnh đóng góp vào nền Kiến trúc xã hội trong tương lai.

Với những dự án chúng tôi dự định phát triển trong thời gian tới, Nishizawa Architects cần tuyển dụng 2-3 Kiến trúc sư có định hướng làm việc lâu dài với những yêu cầu cơ bản sau:

– Có khả năng sử dụng các phần mềm Autocad + Sketch up + Photoshop (hoặc các phần mềm tương đương).

– Khả năng trình bày và bảo vệ ý tưởng.

– Chủ động, có tinh thần trách nhiệm.


  • Our Policy:

– Sharing our design methods, from Site context research, Concept develop, Material study… to Media presentation.

– Sharing various experiences in different conditions, such as Cheese factory, Social housing renovation, Local house in Mekong, Social restaurant (in Japan) …etc.

– Keeping to improve our working environment: Balance of working hours + No compromising on Design quality.

– Seriously raising next Generation of younger architects, who will keep architectural passion for long period, and will contribute to architectural culture in the future.

We are now looking for 2-3 new colleagues since we are starting new projects. Let’s join us and commence your architectural journey together.

  • Requirements:

– Ability to use AutoCad + Sketch up + Photoshop (or equivalent software).

– Skills to quickly present ideas.

– Active, responsible.


  • Thông tin liên hệ / Contacts: 

Mail : [email protected]

Website : www.nishizawaarchitects.com

Phone : 096 111 9101 (Đạt)  036 353 2346 (Duy)